Innvandring

Foreldre i Stavanger tvinges til borgervern

Fotball-foreldre patruljerer nå gater i Stavanger for å beskytte tenåringsguttene sine etter flere voldsepisoder og trusler fra gjenger. Forballklubben frykter gjengene vil føre til økt frafall i fotballen. Sakte men gradvis innskrenkes slik våre barns frihet.

I en undergrunn ble en tenåringsgutt nylig banket opp av en gjeng jevnaldrende. Stavanger Aftenblad (betalingsmur 13. september) forteller ikke noe om denne gjengens opphav, og da kan man som en tommelfinger-regel gå ut fra at vi typisk snakker om Midtøsten eller Afghanistan.

Episoden fra undergrunnen ble filmet.

– Vi har fått tak i video av ei konkret valdsepisode. Det var ikkje snakk om grov vald, men trass alt vald. Tenåringen blei angripen i ein undergrunn av ei gruppe på fire-fem gutar. Det pregar ein ungdom å bli stoppa av nokon som står klare for å ta deg, seier Rune Ingvar Hauge, dagleg leiar i Stavanger IF Fotball (SIF).

Frustrerte og fortvilte foreldre

Andre fotballgutter har blitt truet på det groveste. Guttene som trues tilhører samme fotballag. Trusler og vold har skjedd både før og etter trening i nærheten av fotballbanen. Den voldsutøvende gjengen tilhører ikke fotballklubben. De er elever ved ulike videregående skoler i Stavanger. Både skole, barnevern og politi er har hatt møter om den nye tilstanden.

Men foreldrene er frustrerte og fortvilte. For hvem skal ta ansvar for barnas sikkerhet utenfor skoletiden? Derfor har de selv opprettet sikkerhetstiltak. De patruljerer aktuelt område kontinuerlig i kritiske tidspunkt.

– Politiet patruljerer området jamleg, men vi opplever at det er nødvendig å ha synlege vaksne til stades heile tida i forkant og etterkant av trening. Dette må stoppe før det eskalerer, seier Hauge.

Frykter volden vil spre seg

Også i helgene fra tid til annen vil foreldrene patruljere området rundt treningsfasilitetene og i området de vet gjengen holder til – iført gule vester. Dette ble vedtatt på et foreldremøte i forrige uke. – Vi er i dialog med politiet om dette og har dirkete kontakt med dem når vi er ute, forteller en forelder.

Det er to veker sidan fotballaget fekk vite om situasjonen. Dei opplever at problemet har auka.

– Eg har snakka med foreldre som seier dei opplever at guten deira har blitt trua til å delta i valdsepisodar. Gutane tør ikkje seie nei. Andre foreldre har ikkje vore klar over situasjonen fordi gutane fryktar represaliar om dei fortel at dette skjer.

Laurdag kveld er Hauge sjølv ute i gatene. Dei vaksne har høyrt rykte om at det er konkrete planar om å gå etter ein namngitt gut.

Det er samme Hauge som frykter at volden kan føre til frafall i fotballen, et frafall som allerede er registrert, og som man tror kan knyttes til vold og trusler. Hauge:

– Vi har sterk mistanke om at enkelte av gutane har valt å slutte fordi dei ikkje er komfortable med å gå på trening.

Hauge ønsker å opprette flere patruljer for å beskytte andre fotballag i klubben også. For frykten er at hvis gjengen som plager det ene laget stoppes, så går de voldparate guttene løs på andre lag i samme klubb.

Hvem er de voldelige?

Man tar seg i å tenke at så lenge ikke disse gjengmedlemmene opplever konkrete, sviende konsekvenser, er det grunn til å tro at å begrense deres tilgang til ofre, vil man bare utvide jaktområdene, akkurat som rovdyr ville ha gjort.

Ungdomsvolden i Stavanger har økt seneste få årene, noe som har fått bred omtale i lokale medier, men som er lagt bak betalingsmur. Hvorvidt man våger å gå nærmere inn på hvem det er som i hovedsak står bak det nye bybildet, kjenner ikke vi til på nåværende tidspunkt. Men vi vet av lokale beretninger at etter migrasjonskrisen i 2015 og rundt 30.000 ble spredt utover det ganske land, ble flere bysentrum endret betydelig, der gjenger ikke-vestlige gutter tyr til narkosalg, knivtrusler og verbale trusler og slåssing. Som eksempelvis Kristiansand, Grimstad og Arendal, altså det blide Sørlandet.