Den kulturelle revolusjonen

Domstol: Forbudt å nekte noen å be i arbeidstiden

Ansatte har rett til å rulle ut bønnematte og be til Allah i arbeidstiden. Hvor mange ganger per arbeidsdag man kan gjøre det, er høyst uklart.

Arbeidsgivere i Bromölla kommune kan ikke nekte ansatte å knele i bønn til Allah i arbeidstiden. Det har lokal domstol (Forvaltningsretten) besluttet.

Beslutningen kom på bakgrunn av et politisk vedtak i kommunestyret i fjor, der kommunen uttalte at «bønnestund i betalt arbeidstid ikke er tillatt». Denne beslutningen strider i henhold til domstolen mot religionsfriheten i svensk grunnlov og Europakonvensjonen om menneskerettigheter.

Hvor mange ganger kan det bes?

Det var Sverigedemokraterna (SD) sammen med Kristdemokrater (KD) som jobbet frem vedtaket, som var formulert nøytralt i forhold til religion. Vedtaket ble plukket opp av Diskrimineringsombudsmannen, som blant annet hang seg opp i at det kun var bønn som ble forbudt i arbeidstiden. (Skulle politikerne ha listet opp alt annet man kan finne på å gjøre på jobb som ikke er jobbrelatert, da kunne listen blitt lengre enn lang.)

Foranledningen til den politiske beslutningen i fjor var krav fra muslimske arbeidstakere om å få be i arbeidstiden.

Beslutet, som var religionsneutralt fornmulerat men i första hand föranlett av krav på särrättigheter från muslimska arbetstagare, överklagades och anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Nu har förvaltningsrätten kommit fram till att beslutet är olagligt enligt det sätt på vilket domstolen tolkar religionsfriheten i den svenska regeringsformen och Europakonventionen.

Domstolen setter seg dermed over et politisk, demokratisk fattet vedtak.

Hvor mange ganger man i løpet av en arbeidsdag kan avbryte arbeidet for å be, har ikke domstolen uttalt seg om.

Om SD og KD kommer til å klage på domstolens vedtak, er foreløpig uklart.

Samnytt