Islam

Dokumentet som avkler at islam ikke hører hjemme hos oss

For første gang dokumenteres det hvordan en imam skriftlig stiller krav til en kvinne dersom hun vil skilles. Dokumentet er historisk og bevitner til fulle hvorfor islam ikke hører hjemme i et moderne demokrati.

Dette handler ikke om én imam, noe den midlertidige danske utlendings- og integreringsministeren fra Socialdemokratiet også slår fast. Imamen i Odense, Abu Bashar, følger kun skriftene – akkurat som de andre sunniislamske imamene, være seg her i Norge eller andre europeiske land.

Den nedrige listen

Vi meldte i går at en imam er anmeldt for psykisk vold ved skriftlig å pålegge en kvinne å følge sharia hvis hun vil skille seg. Det er Odense kommune anført av den sosialdemokratiske ordøreren som står bak anmeldelsen.

Nå legges den historiske kontrakten, utformet av imamen, på bordet i full offentlighe. Avsløringen viser til fulle hvor nedrig islam er i forhold til kvinner. Stort tydeligere kan det ikke demonstreres, og derfor koker det i dansk toppolitikk. Mer om det i en annen artikkel. Her skal vi vise hvordan det konkret tenkes i de islamske lærde rekkene. Avsløringen er nemlig så unik og så umulig å bortforklare. Her er (sharia-) innholdet i kontrakten, som er stemplet godkjent av Familie Fonden knyttet til den aktuelle moskeen, og som en kvinne ble bedt om å signere for å kunne få skilsmisse.

  1. Hun skal betale 75.000 kroner til ham. Dette motsvarer brudeprisen han ga for henne.
  2. Hvis hun gifter seg med en annen, mister hun retten til omsorg for barna.
  3. Hvis hun flytter lengre enn 13 mil fra Vollsmose, der ektemannen bor, mister hun retten til omsorg for parets barn.
  4. Hvis hun oppfører seg på en måte slik at hennes eller familiens ære blir krenket, mister hun retten til omsorg for parets barn.
  5. Hun skal skriftlig bekrefte at hun vil lære barna koranen, det arabiske språket og at de skal be fem ganger om dagen, ellers annulleres skilsmissen.
  6. Hvis hun blir alvorlig psykisk syk, mister hun omsorgen for barna.
  7. Hvis hun blir fysisk syk og for eksempel trenger rullestol, mister hun omsorgen for barna.
  8. Hvis hun slår barna eller ikke gir dem mat, mister hun omsorgen for barna.

La oss se bort fra punkt 6 og 8, der de fleste vil være enige. De fem første punktene viser utilslørt hvordan det tenkes innen islam, en tenkning som gjenspeiler islams lov, sharia.

Hvordan bekjempe dette uhyret?

Legg ikke minst merke til punkt 3, som reflekterer æreskontroll. Ha dette i mente opp mot siste års debatt om «sosial kontroll», et nyord som mediene erstattet æreskontroll med. Slik skulle man slippe å knytte denne type kontroll til islam. «Sosial kontroll» er noe vi alle kan rammes av – uansett religiøs tilhørighet. Og, ja, det stemmer, men ingen annen religion har denne kontrollen nedfelt i sitt eget lovverk. Ingen annen gruppe er mer utsatt for denne kontrollen enn muslimske jenter og kvinner, og også gutter og menn rammes, men ikke i samme grad, da deres seksuelle vandel ikke er et særlig offentlig anliggende. For som et ordtak om dette i Pakistan så tydelig bekrefter kjønnsforskjellen hva gjelder seksuell ærbarhet: «En mann er som en hest. Uansett hvor skitten han blir, kan han alltids vaskes ren. En kvinne kan aldri vaskes ren.»

Dette er det nye Norge og Europa – skapt på flerkulturens alter. Advarslene har vært mang siste to tiårene. Men man bare kjørte på, og man fortsetter i samme hastighet i samme fil. Og nå står den ene politikeren etter den andre der i fullstendig villrede: Hva skal vi nå gjøre? For nå kan de nemlig ikke benekte lenger hva islam handler om, i alle fall ikke opp mot familielovverket. Men hvordan bekjempe dette uhyret av en ørkenreligion? Mer om det i neste artikkel.

Foto: HRS, Oslo

TV2