Islam

Den islamske staten på innsiden av vår stat

Imamene nekter kvinner i gettoen å få skilsmisse, og imamene megler mellom kriminelle klaner. Dette vekker oppsikt i Danmark, men vi i Norge kan "trøste oss" med at vi har nøyaktig de samme forholdene her i landet. Islam er nemlig islam - verden over.

I gettoen Vollsmose i Odense på Fyn, og i Gellerupparken i Århus, er det «eldreråd» som styrer befolkningen. Eldrerådene består både av imamer og «høytstående forretningsfolk». Disse rådene er ikke minst kjent for å behandle familiesaker etter sharialovverket, slik at kvinner forblir lenket fast i miserable ekteskap. De nektes – i tråd med islam – fritt å kunne bryte ut av et ekteskap. Rådene Rådene favoriserer også menns islamske rett til å få omsorgen for barn ved skilsmisse.

At en kvinne innvilges skilsmisse skjer «stort sett aldri», fremkommer det i en nasjonal rapport. For settes kvinner fri, torpederes islams makt.

I tillegg megles det mellom rivaliserende klaner, heter det. Som at bandene i Århus, Braband og Loyal To Familia samles til megling i Grimhøymoskeen, den moskeen i Danmark som har produsert flest kjente jihadister til Den islamske staten.

Rettsstaten kjørt overende

Et utpreget trekk ved den islamske staten i staten vår er at det anses som en dødssynd å koble inn politiet eller lokale myndigheter. Da er man en quisling. Skulle noen bryter denne uskrevne regelen, er det ikke uvanlig – tvert om – at man presses til å trekke anmeldelse, også ved at bestikkelser tilbys. Andre måter å presse dem som bryter regelen om ikke å tyste, er at venninner av en hustru/mor får forbud mot å være sammen med henne, mens familiens ektemann/far ilegges forbud mot å gå i den lokale moskeen.

Også kriminelle forhold knyttet til innbrudd, vold og voldtekt avgjøres i eldreråd. Rettssamfunnet er spilt utover sidelinjen. Det har med andre ord etablert seg en «vi klarer det selv-kultur», og rettsavgjørelsene faller langt raskere enn i det offentlige systemet.

Disse rådene har også nær sagt full kontroll på at barn og unge innretter seg etter islams normer og lover.

De nye oplysninger følger i rækken på Berlingskes seneste historier om, at en imam har mæglet mellem to rivaliserende familier fra ghettoområdet Motalavej på Korsør, ligesom det for nylig i avisen kom frem, at såkaldte ældreråd og familier kontrollerer borgere i det vestlige Aarhus.

Det vises til en episode der en kvinne tok saken i egne hender og flyttet ut av familiens hjem.

Trods kvindens ønske om en skilsmisse besøgte manden kvinden i hendes nye hjem og krævede seksuelle ydelser.

«Hun kunne ifølge imamen ikke sige nej, fordi de fortsat var islamisk viet.»

En ekspertgruppe i Odense estimerer at omkring 1.200 unge i Odense opplever at familien begrenser deres valg av kjæreste eller ektefelle. Jenter og kvinner overvåkes i det daglige, jenter kan eksempelvis ikke fritt velge hvilken utdannelse de vil ta, og både gutter og jenters valg av fritidsaktiviteter er underlagt islams klamme hæl.

Som en forsker i Odense, Halima El Abassi, sier det:

«I de udsatte boligområder lægger enkelte familier dagsordenen for, hvordan man skal leve. Samtidig har imamerne en utroligt stor rolle i forhold til at være værdi- og normsættende, og dem stiller man ikke spørgsmålstegn ved. Vi har blandt andet hørt om deciderede ældreråd og mere uformelle råd, hvor man blandt andet via SMS-kæder og andet slår ned på folk, der har overtrådt normerne.»

«Islam hellige lov» i Norge

Du tror kanskje at dette er et særlig fenomen i våre naboland. Enhver logikk vil bestride en slik slutning. Islam er islam, ikke minst den islam som har fått makt i sunnimoskeer i Vest-Europa. Så la oss ta en titt på én moské i Norge, som har fire avdelinger: Hovedkontor er i Oslo, underavdelinger finner vi i Drammen, Skedsmo og Stavanger. Dette er verdensomspennende Minhaj ul-Quran med hovedsete i Pakistan. På denne kalifatbevegelsens hjemmeside kan vi lese om Minhaj konfliktråd, som tilbyr noe som ser tilforlatelig ut: «veiledning».

Vi opplever mange prøvelser gjennom hele livet. I løpet av disse øyeblikkene, trenger vi råd og veiledning for å hjelpe oss gjennom disse periodene. Vi blir også ofte konfrontert med en situasjon der det riktige valget er ikke klart, eller at vi rett og slett ikke er klar over den beste etisk avgjørelse å ta. Imamene i moskeen, vår kvinnelige lærd (kontakt Minhaj Kvinneforum) og Minhaj Konfliktråd har mange års erfaring med å tilby veiledning til de som har behov for det. Minhaj-ul-Quran tilbyr folk muligheter til å spørre våre imamer om disse situasjonene og hvordan islams hellige lov løser dem. Alle rådgivningstjenester er konfidensielle og vil bli holdt strengt konfidensielt. Disse øktene vil bli foretatt i moskeen med mindre det foreligger omstendigheter som tilsier noe annet. Dersom du ønsker å få veiledning, så er det mulig å avtale tid for rådgivning ved å ta kontakt med oss (utheving red.).

Denne språkdrakten er ment å skulle smøre det offentlige Norges ører. Og det fungerer, for dette rådet har vært spart for granskning i alle år, være seg fra den noble mediestanden eller de høyt opplyste politiske rekkene.

Vi benytter anledningen til å minne om rettsforholdene i norske Islamic Cultural Centre, som allerede i 2004 ble avkledd da de i en pamflett åpent argumenterte sterkt for flerkoneri.

Konklusjon: Politisk ledelse har selv parkert seg på sidelinjen og mener man ikke kan gjøre noe annet enn nettopp det: Å bivåne den voksende elefanten i det norske rommet.