Islam

Trusselkrenkerne

Krenker du meg, radikaliseres jeg og kommer og tar deg. Hvordan mener så PST vi skal forhold oss?

«Når det gjelder ekstrem islamisme, vurderer vi bevisste forsøk på å krenke religionen islam som den viktigste faktoren i trusselbildet mot Norge i tida framover. Det er sannsynlig at slike krenkelser vil medføre radikalisering til ekstrem islamisme», skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i sin seneste åpne trusselvurdering.

Den samme blir sagt om gjengkriminaliteten i Oslo. Det skyldes stigmatisering, hets mot minoriteter, et aggressivt politi, trangboddhet, fattigdom og islamkritiske holdninger.

Med andre ord bullshit, med samme refreng.

Det flerkulturelle harmoniske felleskapet er avhengig av at vi demper kritikken skal vi tro vår sikkerhetstjeneste. Innforstått at det er best at vi gir sånne som Sian munnkurv. «Islamofober» som Hege Storhaug må miste statsstøtten. De som har forlatt islam gir vi ingen mikrofon.

For vi ønsker stabilitet og sikkerhet i samfunnet, gjør vi ikke?

Altså, det er ikke islam som er problemet. Det er nordmenn som må slutte å krenke, kritisere og provosere.

Nå trenger vi en nasjonal flerkulturell dugnad, eller hva?

Vi må få muslimene ut av trangboddhet og fattigdom. Tålmodighet, forståelse og toleranse er honnørord. Og farbror-politiet må snakke pent og pyntelig til krenkbare hissigpropper på gater og torg, ellers kan det gå fryktelig galt. Ikke minst, misliker du islam; hold kjeft i det offentlige rom.

De «sårbare blant oss» kan finne på å ta veien innom en av de mange moskeene og lytte til en av de importerte islamistene fra Midtøsten. Predikanter som snakker stygt om norske liberale frihetsverdier. Imamer som holder samfunnsfiendtlige taler bak lukkede dører om fæle Vesten – som kanskje blir en for stor fristelse for sårbare muslimer – hvis vi ikke behandler islam med respekt. Med andre ord: Legg lokk på problemene.

La oss fortsette med selvfornektelse og bortforklaringer. Islamkritikere må ikke si at Muhammed var en falsk profet, slik som Sian gjorde i Bergen. Slikt kan sette følelsene i sving. La oss fortsette med å overse elefanten i rommet, la oss fortsette med å utelate kritikk av en uansvarlig innvandringspolitikk – selv om den forvoldt Norge så store utfordringer at de er i ferd med å vokse oss over hodet. Ikke minst – la oss fremsnakke den såkalte «fredens religion».

Akkurat sistnevnte har jo politikere og pressen gjort i flere tiår allerede uten at det har hjulpet. Så hva skal vi prøve nå? Hva er PSTs forslag?