Siv Jensen vraker ytringsfriheten overfor islam

Siv Jensen slår seg selv på munnen: Hun påstår ytringsfriheten har forkjørsrett i Norge. Samtidig får ingen av hennes medlemmer også være medlem Sian. Jensen og FrP må klargjøre dette nå og ta et tydelig valg: Enten er partiet for full ytringsfrihet eller så er partiet for en begrenset ytringsfrihet overfor islam.

Det er på mange måter det enkleste i verden å ta avstand fra Sian (Stopp islamiseringen av Norge). Å brenne koranen, rive ut sider av boken, spytte på disse sidene, kaste boken på bakken mens man skriker «den jævla boka», er ikke akkurat særlig kreativt. De fleste av oss, vil jeg formode, foretrekker å bruke ordet som våpen, helst så velformulert som mulig. Vi liker ikke bråk i gatene, selv om det er pøbelen, Muhammeds forsvarere, som står for en voldsom aggresjon og også vold.

Prinsipp – ikke følelser

Jeg vil ikke ta avstand fra Sian – av prinsipp. Hvis man er for ytringsfriheten, ja, da må man også tåle ytringer og manifestasjoner man selv ikke identifiserer seg med. Sian har sin misjon, slik jeg ser det: Etter lørdagens hendelser i Oslo, fikk vi nok en gang bekreftet voldspotensialet særlig blant unge muslimske menn i hovedstaden, godt hjulpet frem av voldsvenstre. Potensialet er så stort nå grunnet den demografiske revolusjonen i hovedstaden, at man mer enn aner at tilstandene kan komme helt ut av kontroll og militæret må settes inn.

Sett opp mot dette påhviler det FrP et ekstra ansvar: FrP er det eneste partiet på Stortinget som har politikere som høyt og tydelig kritiserer islam. Først og fremst Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen, som er de mest profilerte. I dag er Siv Jensen på banen i anledning Tyrkias trusler mot Norge og ytringsfriheten etter Sian-demonstrasjonen for to dager siden. Jensen sier:

– Vi skal verken la totalitære krefter eller andre stater få begrense den grunnlovfestede ytringsfriheten vi har i Norge. La meg slå fast at det er fullt lovlig å brenne koranen i Norge. Det skal det fortsatt være. Jeg tar avstand fra brenning av koranen, på samme måte som jeg tar avstand fra brenning av det norske flagg eller bibelen. Det er likevel noe vi må tåle i vårt samfunn, fordi det er en del av ytringsfriheten, sier Frp-lederen i en kommentar til NTB.

Så følges teksten av disse ordene:

Samtidig understreker hun at partiet tar avstand fra Stopp islamiseringen av Norge (Sian).

Tvangsutmeldes av FrP

Ikke bare tar Jensen og FrP avstand fra Sian. Du hives ut av medlemslisten til FrP hvis du også er medlem av Sian.

Vi fikk en utveksling på epost tilsendt nylig, mellom en rådgiver i FrP og et partimedlem. Medlemmet vil ha en oppklaring i forhold til at han også er medlem av Sian. Rådgiveren svarer:

Det er uforenlig å være medlem av SIAN og FrP samtidig. Blir vi kjent med at FrPere er medlem i SIAN, vil vi be dem ta et valg. Enten melder de seg ut av SIAN, ellers blir de meldt ut av FrP.

Tvangsutmeldt, altså. Rådgiveren fortsetter slik:

FrP er mot religiøse særkrav og mener at innvandrere skal tilpasse seg norsk kultur og omfavne våre verdier, men vi er sterke forsvarere av religionsfriheten. Alle må få lov å tro på den guden de vil, derfor tar vi avstand fra en organisasjon som vil forby en hel religion.

Å ville forby «en hel religion» er altså ikke en del av ytringsfriheten. Vi vil anta at dersom det var noen som mente det samme om kristendommen, ville det vært ansett som stuerent. At denne rådgiveren heller ikke ser ut til å skjønne at islam er mer politikk, og derav juss, enn religiøsitet, får stå for hans regning. Selv mener jeg ethvert demokrati som vil forsvare friheten sin, bør gå knallhardt til verks mot det politiske (og juridiske) programmet til islam. Dette programmet er en livsfarlig coctail for den frie verden.

Partimedlemmet gjennom mer enn et tiår, konstaterer dette overfor rådgiveren:

… å eksludere meg som medlem i Frp. – det er altså greit for dere ?

Vel, må dere, så må dere vel det da.

Medlemmet får følgende kommentar fra rådgiveren:

Da forstår jeg det slik at du prioriterer medlemskap i SIAN fremfor FrP?

Medlemmet:

Da tar du helt feil. For min del må jeg gjerne fortsette som medlem av Frp. Det er det partiet jeg har valgt, og stemt på i alle år.

At jeg også vil være medlem av SIAN, ser jeg som et helt privat anliggende, og ikke noe som Frp har noe med.

Hvilke andre skal utestenges fra FrP?

FrPs troverdighet opp mot ytringsfriheten har fått en alvorlig knekk med å opprettholde Sian-nekten. Man gjør et selektivt valg, antakelig for å forebygge hets fra og i gammelmediene: Man tar avstand fra gatas islamkritikere.

Hvilke andre grupper er det uforenelig for aktive FrP-ere å være medlem av? Skal man lage en offentlig liste? Er det forenelig med FrP-medlemsskap å være aktiv i Det muslimske brorskapet? Aktiv i Khomeini-moskeen i Oslo? Aktiv i Jamaat-moskeen i Oslo der det uttales støtte fra sjefshold til drap av dem som mener man ikke skal drepe grunnet angivelig blasfemi?

Ser ikke FrP at de med Sian-nekten maler seg inn i et hjørne, samtidig som man støter potensielle medlemmer og velgere fra seg. For Sian er ikke rasistisk, hvilket er forbudt ved lov i Norge. For islam er jo – som meget godt kjent – ikke en medfødt egenskap (selv om islamistene mener at vi alle er født muslimer). At islams lovskoler derimot foreskriver dødsstraff for frafall, se det er jo en interessant debatt i seg selv. Og den debatten er høyst relevant ettersom FrP ikke har problemer med å utestenge Sian-medlemmer, men (foreløpig) ikke vil utestenge dem som støtter drap av mennesker som velger tankefrihet, inkludert retten til å velge bort islam.

At Erna Solberg tar sterk avstand fra Sian i en NTB-melding i dag, er som forventet.

– Jeg tar sterkt avstand fra alt det de står for. 

Og alt det de står for er? Har Solberg lest vedtektene til Sian?

Vil virkelig Siv Jensen stå i den samme båsen som Erna Solberg, som nekter å ta innover seg islams kamp mot frihet og demokrati?

NTB