Forskjellsbehandling og diskriminering

Selvhaterne

Den harmoniske smeltedigelen av eksotiske kulturer er uteblitt, men det vi har fått i rikt monn er påstander om rasisme i alle slags former og varianter.

Anti-nasjonal globalisme, interseksjonalitet, avkolonisering, woke-kultur, cancel culture, kritiske hvithetsstudier, Critical Race Studies og hva nå alt er definert som, er ingenting annet enn «same shit different wrapping».

Fellesnevneren er «selvhat».

Latterliggjør vestlig kultur

Flere som sitter i sentrale posisjoner i akademia har fått det for seg at hvis bare mennesker får anledning til å flytte til Norge og blir godt mottatt av den innfødte befolkningen, blir Norge et bra sted. En harmonisk smeltedigel av eksotiske kulturer uten rasisme.

Mennesker i Asia, Afrika og Midtøsten, land som skårer høyt på fremmedfiendtlighet, diskriminering og rasisme, hadde sannsynligvis ledd seg ihjel om de hadde visst om hva de holder på med av intellektuelt vås på universitetene. Eller de hadde kanskje tenkt for noen destruktive selvpiskende idioter skandinavere er. De fortjener ikke annet enn at deres kulturelle egenart smuldrer opp.

Er det noe de bryr seg lite om i akademiske kretser, så er det Norges fremtid. Isteden fortsetter selvhaterne kampen mot sitt eget land ved å latterliggjøre egen kultur, samtidig som de fremsnakker kollektivistiske klankulturer som knapt har hørt om menneskerettigheter, likeverd, kvinnefrigjøring, likestilling, ytringsfrihet, demokrati, pluralisme og humanisme.

Multikulturalistene åpnet slusene på vidt gap for masseinnvandring i kjølvannet av postmodernismen og relativismens utbredelse, samtidig som de hadde som mål å dekonstruere seg selv – for å skape en ny og bedre verden.

Fryktkultur

Det finnes ingen kulturer som er bedre eller dårligere skal vi tro flere professorer og andre kjente akademikere med definisjonsmakt. Slike holdninger, som at du prioriterer din egen kultur foran alle andres, er rasisme. At du er patriot og nasjonalist er rasisme. At du ikke liker at nabostrøket nærmest blir overtatt av vilt fremmede er rasisme.

Når alt kommer til alt er vi bare mennesker som vil hverandre godt, skal vi tro de lærde uansett kulturell opprinnelse. Det er ingen større forskjell mellom kollektivistiske klankulturer og den vestlige kultursfæren, om vi skal tro woke-bevegelsen.

Du innbiller deg at Afrika- og Midtøstens kultursfære kan sammenlignes med Skandinavias kulturkonfigurasjon, med røtter i den klassiske gresk-romerske oldtid rundt Middelhavet, som har vært igjennom utallige kriger, gjennomgått flere kritiske faser via utbredelsen av kristendommen og romerretten, renessansen, reformasjonen, opplysningstiden og til slutt via den industrielle revolusjon.

Enten er du fullstendig nedsnødd der du sitter med kollegene dine i kantinen på universitetene og prater om wokes fortreffelighet, eller du er livredd for å si din mening i redsel for å bli frosset ut av den politisk korrekte fryktkulturen som råder.

Uansett hva akademikere måtte finne på å hevde er innvandringen fra dysfunksjonelle klankulturer alt annet enn berikende. Den må stanses og repatrieringsprogram må på plass.

Skjule egne feil

Nordmenn har fått nok av økt voldskriminalitet, æresvold, kjønnslemlestelse, klanmentalitet, Nav-klienter fra Midtøsten og Afrika og alle andre såkalte «utfordringer» som kommer i kjølvannet av den ikke-bærekraftige innvandringen.

Nå prøver selvhaterne å svekke ytringsklimaet og innføre amerikansk krenkelseskultur, mest sannsynlig for å skjule at de i alle år har tatt feil. For den harmoniske smeltedigelen av eksotiske kulturer uteble. Men er det noe som vi har fått i rikt monn, så er det påstander om rasisme i alle slags former og varianter. Forventer noen at vi skal takke og bukke?

Men det er vel for mye å be om at de samme tar tak i problemene de har forårsaket.