æreskultur

Med «æreskulturen» som nabo

Fra tiltalebenken i Asker og Bærum tingrett prøvde far (66) og sønn (37) å overbevise retten om at sin uskyld. For det har ingenting med "ære" å gjøre at de ble overrasket av at deres datter/søster hadde giftet seg uten deres samtykke - og at de med våpen i hånd oppsøkte brudgommens bror. De skulle bare "snakke".

Når jeg tidligere har referert fra straffesaker som går i landets tinghus har jeg uttalt at alle burde ta seg en tur for å oppleve det som utspiller seg der. Hovedregelen er at det er åpent for publikum, selv om man kan møte noen restriksjoner i disse coronatider. Men for de som ikke kan, skal jeg av og til skrive noen referater fra et utvalg av sakene. Denne gangen er det fra tinghuset i Sandvika, der Asker og Bærum tingrett holder til.

På tiltalebenken satt far og sønn på henholdsvis 66 og 37 år, opprinnelig fra Irak. Begge pent kledd, far brukte krykke og var åpenbart dårlig til bens. Han så ikke akkurat ut som en voldsmann. Men begge har sittet varetektsfengslet siden 7. mai 2019 og er tiltalt for drapsforsøk.

Den dagen fikk han nemlig vite at hans datter hadde giftet seg uten hans samtykke og var på vei til Istanbul på bryllupsreise. Ifølge en SMS fra datteren til sin mor hadde hun en drøm om selv å bli mor med en mann hun selv hadde valgt.

På besøk – med kniv og elektrosjokkvåpen

For de fleste foreldre kommer selvsagt en slik melding som en overraskelse, kanskje til og med som et sjokk. Man lurer på hva som har skjedd, er alt bra, hvorfor ble vi ikke invitert. Men ikke i denne familien. I stedet bega far og sønn seg til Bjørnebærstien på Rykkinn i Bærum, bevæpnet med kniv og elektrosjokkvåpen, der de visste at brudgommens bror bodde. Han hadde de ikke sett på åtte år, men dette var åpenbart en passende anledning til å ringe på døren hans.

Da brudgommens bror uforberedt kom ut av døren ble han møtt med knyttneveslag og forsøk på knivstikk mot kroppen. Han fikk også høre fra faren at hans bror hadde stjålet hans datter og nå skulle både han og broren dø.

Det gikk etter forholdene bra med ham, fordi han grep om kniven med hånden noe som medførte at han ødela lillefingeren og blodet fløt. Elektrosjokkvåpenet ble ikke avfyrt, men det skyldtes kun at 37-åringen ikke visste hvordan det skulle avfyres.

Skulle bare «snakke»

Det sies at det ikke er noe sted i landet det lyves så mye som i Oslo tinghus. Det samme gjelder nok i alle landets tinghus når parter og vitner avhøres.

Far og sønn benektet selvsagt at de hadde tenkt å ta livet av brudgommens bror, de ville bare «snakke med ham» for å finne ut hva som hadde skjedd. Hvorfor det da var nødvendig å ta med seg kniv og elektrosjokkvåpen blir et åpent spørsmål. Det ble også benektet at drapsforsøket hadde noe med at familiens ære skulle forsvares, dette hadde ifølge de tiltalte ikke noe med ære å gjøre – de var kun bekymret for datteren i huset. Og selvsagt kunne hun gifte seg med akkurat hvem hun ville. Selvsagt.

Det er ikke uvanlig at parter og vitner sier én ting når de forklarer seg for politiet umiddelbart etter hendelsen, og en annen når de står i vitneboksen. Så også her. Da er det alltid greit å få lest opp politiforklaringene slik at vitnet kan bli konfrontert med sin tidligere forklaring.

Forberedt på å dø

Fra Asker og Bærum tingrett. Foto: Trond Ellingsen

Datteren/søsteren forklarte til politiet at hun var forberedt på å dø på grunn av det hun hadde gjort og fordi hun hadde forklart seg for politiet om saken, og at det innebar tap av familiens ære. I «beste fall» kunne hun bli sendt til Irak. Men nå var visstnok alt vel forlikt mellom dem, og hun var uansett ikke redd lenger fordi både hennes far og bror satt i fengsel.

Mon det – jeg hadde gleden av å sitte ved siden av dem på siste dag i retten, det virket å være hyggelige folk, men de bor på hemmelig adresse.

Aktor, politiadvokat Børge Enoksen, nedla på sakens fjerde dag påstand om 7 års ubetinget fengsel for begge de to tiltalte. Det måtte anses bevist utenfor enhver rimelig tvil at de hadde gjort seg skyldig i forsøk på drap. I tillegg ble det fra bistandsadvokaten nedlagt påstand om at de tiltale skulle betale den fornærmede 150.000 kroner i oppreisning, det vil si det som også kalles erstatning for «tort og svie» og inntil 50.000 kr. for en ødelagt finger.

Forsvareren på sin side, advokat Ann Helen Aarø påsto full frifinnelse, subsidiært at de tiltalte ble ansett på mildeste måte. Hun mente de tiltalte kun hadde oppsøkt brudgommens bror for å finne ut «hva som hadde skjedd». Det skal vel godt gjøres at hun blir hørt med det når de tiltalte hadde med seg både kniv og elektrosjokkvåpen.

Men vi får se, dette må Asker og Bærum tingrett avgjøre. Vi fanger opp dommen når den kommer og så får vi se hva fagdommeren og de to meddommerne havner på.