Om HRS

Ønsker dere alle en livgivende sommer!

Nå er tiden for sommerferie. Vi blir borte i fire uker. Men demokratiet skal kjempes for hver dag.

Vi er svært takknemlige for alle støtten vi får. Være seg tips til viktige saker – ikke minst lokalt – og lengre resonnement om tiden vi lever i.

Vi lever nemlig i en brytningstid. Innvandringen har endret Norge for bestandig. Ikke minst viste migrasjonskrisen i 2015 oss det. Hijab, islams fremste markør i det offentlige rom, er overalt. Spørsmålet er hva vi gjør med situasjonen.

Vi har mange flotte nye borgere fra andre kontinent, men det er ikke de som preger nyhetsbildet. Det er alle dem som ikke vil oss vel som gjør det. Ran, barneran, vold, voldtekt i det offentlige rom, for å nevne noe.

Islam vokser og vokser. Monica Mæland, justisminister, ga beskjed nylig, etter spørsmål fra FrPs Per-Willy Amundsen, eks-justisminister: Politi og statsadvokater skal ikke få bruke hijab i straffedomstolen. Saken fikk bred dekning i sosiale medier. Hvorfor? Fordi ikke-muslimer flest i dette landet er på demokratiets side. Vi vil ikke ha totalitær ideologi inn i vårt samfunn. Og ikke inn i det offentlige systemet vårt. La oss håpe at Mæland med dette viser vei: Norge skal ikke islamiseres, i alle fall ikke i det offentlige systemt vårt. Da mener vi sykehus, barnehager, skolen står for tur. Få hijaben ut, nøytraliteten inn.

Politisk ledelse har dessverre tillatt akkurat det, islamisering. Men vi skal kjempe imot. Hver dag. Norge skal forbli en frihetens forpost.

Vi ønsker dere alle en god sommer. Det viktigste er dog: Ta vare på hverandre!

Foto: HRS