Politikk

Vil stenge svenskegrensen ved bruk av hæren

- Situasjonen i Nord-Sverige er svært alvorlig. Det bør innføres døgnkontinuerlig grensekontroll for å hindre koronasmitte fra Sverige, sier eks-justisminister Per-Willy Amundsen.

I et Facebookinnlegg søndag kveld ber Per-Willy Amundsen dagens justisminister, Monica Mæland, å stenge grensen nord i Norge mot Sverige. Han viser til en oversikt fra European Centre for Disease Prevention and Control, som understreker til gangs den ekstreme svenske koronatiltanden:

Som man ser av kartet, er det ingen rapporterte tilfeller av smitte i uke 24 og 25 i Nord-Norge, mens på den svenske siden står det verre til enn noe annet sted i Europa: 120 smitettilfeller eller flere per 100.000 personer. Også i på den svenske siden av Midt-Norge er antallet koronasmittede svært høyt.

«Svært alvorlig»

Amundsen skriver:

SOLDATER BØR STENGE GRENSEN
Situasjonen i Nord-Sverige er svært alvorlig. Det bør innføres døgnkontinuerlig grensekontroll for å hindre koronasmitte fra Sverige. Vi kan ikke tillate en spredning til Nord-Norge. Store avstander til helsetjenester, små kommuner og begrensede ressurser gjør landsdelen svært utsatt for smittespredning. Det vil koste liv. Da må man sette inn solide tiltak tidlig.

Som tidligere justisminister er Amundsen godt informert om mangelfulle politiressurser i nord. Derfor peker han på Forsvaret:

Jeg ber derfor justisministeren ta konsekvensen av dette og i det minste stenge grensen i nord. Våre politiressurser er begrenset, men vi har soldater i nord. Hun bør derfor ta initiativ til at politiet anmoder Forsvaret om bistand til å kontrollere grensene mot Nord-Sverige, og om nødvendig mot Finland.

En leser kommenterer situasjonen slik:

 I Finnmark sniker svenskene seg over grensen natterstid ved finsk tollstasjon. Inntar østfinnmark uten hensyn til koronatiltak.

Andre kommenterer at svensker tar seg inn til Norge over andre finske grensestasjoner.

– Regjeringens skyld hvis Nord-Norge rammes

Amundsen peker på at Mæland var tøff nok til å ilegge nordmenn hytteforbud. Vil hun vise samme handlekraft for å skjerme befolkning i Nord-Norge? spør Amundsen.

Monica Mæland har tidligere ikke vært fremmed for å bruke sterke tiltak under koronakrisen, hytteforbudet er ett eksempel. Er hun like villig til å vist handlekraft når det er Nord-Norge som er utsatt, selv om hun risikerer negative reaksjoner fra sine EU-venner? (utheving red.)

Så trør han til:

Hvis ikke justisministeren handler, er det regjeringen som bærer ansvaret dersom vi nå får en økning av koronasmitte i Nord-Norge (utheving red.).

Grensen mot Sverige burde vært sikret for mangfoldige år siden grunnet en innvandring ute av kontroll, og som får konsekvenser for oss ved at folk som får opphold der, kan flytte videre til den mer lukrative velferden i Norge.