Innvandring

Hvorfor tar Norge imot asylsøkere fra Syria når Danmark sender dem hjem?

Syrere skal miste den midlertidige beskyttelsen og reise hjem. Dette er policyen til den danske regjeringen. Hvorfor tar da Norge imot nye syriske asylsøkere hver eneste uke?

Under VK-regjeringen (Venstre og Konservative) med Dansk Folkeparti som støttespiller, var det en merkesak at alle syrere som kom til landet under migrasjonskrisen skulle få midlertidig beskyttelse for så å sendes hjem igjen når forholdene tillot det. Den regjeringskonstellasjonen holdt seg inntil i fjor da Socialdemokratiet overtok.

Det som ble omtalt som et paradigmeskift i innvandringspolitikken under VK-regjeringen, ser nå ut til å være overtatt som politikk av Socialdemokratiet.

Mister opphold, men får bli

I første omgang skal fem syrere forlate Danmark fordi de ikke trenger beskyttelse lenger. Dette har Flyktningnemda (tilsvarende Utlendingsnemda) nylig fattet vedtak om i fem konkrete saker. Nemda har altså vurdert at det er trygt å bo i Damaskus-området. Ytterligere 900 syrere i Danmark har tilknytning til Damaskusprovinsen. Nå vil utlendingsminister Mattias Tesfaye (S) undersøke muligheten for at også de kan reise hjem igjen.  I henhold til en pressemelding fra statsråden, kan de fleste av disse 900 sakene bli ferdigbehandlet i år.

Men dersom de som mister oppholdtillatelsen selv velger å bli i Danmark, kan ikke Danmark tvangssende dem hjem. Dette fordi den danske regjeringen ikke samarbeider med den syriske regjeringen, ledet av president Bashar al-Assad. Det gjør heller ikke den norske.

Allerede i desember 2019, fattet Flyktningnemda vedtak om at Damaskusprovinsen er trygg og at syrere derfra ikke skulle gis midlertidig opphold eller forlengelse av midlertidig opphold. 

Samtidig har rundt 100.000 syrere reist hjem til Syria fra landets nærområder. – Nå skal syrere i Europa også vende hjem, sier Tesfaye, som håper dette vil skje frivillig. 

Norge tar imot, og tar imot

Det gir ingen mening at en eneste syrer nå tar seg til Europa. For hvorfor flykter de ikke til hovedstaden sin heller, dersom de kommer fra andre områder i landet? Bare dette poenget burde være god nok grunn til å avvise enhver syrer som tar seg inn i et europeisk land.

Og noen av disse søker asyl hver eneste uke i Norge, viser tall fra UDI. Her de tre siste ukene:

  • Uke 24: 7
  • Uke 25: 10
  • Uke 26: 3

Per 4. juni hadde således 189 syrere søkt asyl i Norge. Hva sier den norske regjeringen anført av innvandringsminister Monica Mæland? Vil hun ta grep?

Den Korte Avis