Politikk

Sparket som klubbleder fordi hun og SD er mot bigami, islamisering og fundamentalister

Å være bekymret for islamisering, mangegifte og innvandring av fundamentalister, er ikke forenlig med å være klubbleder. Man skal nemlig jobbe for feminisme og likeverd, slår en svensk domstol fast. Dermed er utrensningen av Åkessons folk i gang for fullt.

Når det knapt kan bli verre, blir det likevel det. En folkevalgt sverigedemokrat var også klubbleder i en ICA Maxi-butikk i Skåne. Nå har fagforbundet (Handels) fratatt henne foreningsvervet etter en over ett år lang strid i ulike nemder og domstoler. Begrunnelsen er ganske oppsiktsvekkende, og må sies å være en spesiell intellektuell manøver: Å være sverigedemokrat «er uforenelig med organisasjonens formål», heter det. Og det pekes i dommen da konkret på at fagforbundet skal jobbe for «likeverd, at alle mennesker har lik verdi, og at organisasjonen er feministisk og antirasistisk».

I SDs prinsipp-program heter det at partiet støtter et demokratisk samfunn basert på likeverd og at alle er like for loven, skriver Handelsnytt.

Flerkoneri = ok?

Men det er bare det at SD er kritisk til islamiseringen av Sverige, og dermed også ønsker å sterkt begrense innvandring fra stater preget av islamsk fundamentalisme. I tillegg er SD motstander av at «polyamorøse» grupper kan adoptere, altså folk som lever med flere partnere/ektefeller.

SDs holdninger vil altså styrke likestillingen. Å være mot islamisering og flergifte er jo nettopp kvinnekamp av beste sort. 

Handelsnytt skriver at en annen begrunnelse for å utestenge den aktuelle klubblederen, er at SD er imot at samkjønnede par kan adoptere. Dette stemmer ikke. SD skortet dette standpunktet i fjor.

Handels’ forbundssekretær, Mats Hedgren, karakteriserer dommen for deilig.

– Det känns skönt att vi efter lång tids väntan fått ett beslut som säger att det kan bli lojalitetsproblem och konflikter att ha en aktiv Sverigedemokrat som klubbordförande.

Nå kan alle SD-ere som er valgt til fagforeningensverv bli renset ut, for Hedgren fortsetter slik: «Nå kan vi handle ut fra denne dommen om det skulle oppstå en liknende situasjonen andre steder.»

Vi vet hvilke type stater dette minner om, og det er ikke stater vi er vant med å sammenlikne Norge eller Sverige med.