Kriminalitet

Frykter økt kriminalitet fordi flyktninger ikke kan dra på ferie til hjemlandet

Politiet frykter at økt kriminalitet og sosial uro kan bli et resultat denne sommeren fordi "utsatte" i innvandrertunge områder ikke kan dra på ferie til hjemlandet som mange flyktet fra.

Dette rapporteres fra politi og kommuner i Sveriges getto-områder. Da kan vi forvente at nøyaktig det samme kan skje her i Norge denne sommeren, særlig i «trygge» Oslo..

I getto-områdene bor det typisk folk som har innvandret som asylanter og fått opphold som flyktninger. Det burde være en tankevekker for Sveriges Radio når det sies at folk som dette ikke kan dra på ferie i hjemlandet. Men det settes ikke ett spørsmål ved det selvmotsigende: å dra hjem på ferie i landet de fleste flyktet fra.

Martin Lazar i politiet i utenforskapsområdet, eller gettoen, Botkyrka, sier at det blir en «annen sommer» i år fordi innvandrere ikke kan, som tidligere sommere, dra på ferie til hjemlandet.

– Ungdommer risikere å bli eksponert for feil individ og å bli dratt inn i kriminelle handlinger, sier Lazar.

Og Lazar tenker videre i de samme sosionomsporene som her i Norge: Kommunene må sprøyte inn mer penger og ressurser for å aktivisere de unge i de utsatte områdene. Altså sysselsette dem i sunne aktiviteter. I Skandinavia der sommeren for barn og unge er stranden, skogen og innsjøene.

En meningsfull fritid

Også i Angered, Gøteborg, frykter man en annerledes sommer. Her snakker «trygghetssjefen» i kommunen, ja, Lisa Pedersen tituleres slik, om sitt arbeid mot «sosial uro» grunnet koronaepidemien og manglende flyruter til hjemlandene. Kommunen skal nå sette inn ytterligere økonomiske ressurser via foreninger (altså sannsynligvis innvandrerforeninger av ymse slag) for å forsterke aktivitetstilbudet til de unge «og gi ungdommene en positiv og meningsfull fritid».

– Vi hoppas kunna erbjuda ett jättefint och brett program.

Sveriges Radio advarer også mot økt vold innad i de aktuelle familiene grunnet reiseforbudet til hjemlandene.

Samnytt

Illustrasjon: HRS