Innvandring

En kvart million illegale innvandrere får opphold

Illegale migranter får opphold i Italia fordi de er nyttige i landbruket som sesongarbeidere. Hva gjør Norge nå? Det samme?

Koronakrisen får et nytt utslag, denne gangen i lys av folkehelsen og landbruket.

250.000 ulovlig migranter i Italia får nå papir på at de har opphold i henhold til reglene. Et tungtveiende argument er folkehelsa, ettersom mange av de ulovlige jobber i landbruket med innhøsting av grønnsaker.

«Det er de som høster år frukt og grønnsaker. De berører maten vi spiser. Og hvis de ikke er omfattet av helsevesenets kontroll, kommer de til å utgjøre en potensiell smittebombe», sier Marco de Ponte, som er generalsekretær for hjelpeorganisasjonen Action Aid.

Han har folket i ryggen. Italienerne har nemlig snudd. Hele 54 prosent støtter beslutningen om å gi illegale opphold.

Et annet argument enn smittebombe for å «gjenstarte» det hardt koronarammede landet, er at «lysskye organisasjoner», med bånd til mafiaen, utnytter de illegale i sin virksomhet. Men behovet for matforsyninger ligger under som det mest åpenbare motivet for regjeringen, melder Berlingske tidende:

«Men den situasjonen (mafiaen, red.) er på ingen måte ny, og statsminister Conte erkjenner samtidig at Italiea for øyeblikket i høyere ‘grad har bruk’ for migrantene.

De arbeider nemlig i vid utstrekning i landbruket og er dermed viktige i bestrebelsene på å sikre matforsyningene i et land som har vært paralysert mens epidemien raste, og kan bli det igjen», meldes det.

Avisens reporter har en «morsom» kommentar: «Italienerne er med andre ord ikke sprunget ud som hverken halalhippier eller ‘venligboere’. De handler ud fra en i mere end en forstand sund fornuft.»

Det var altså hans mening, i det som fremstår som en nyhetsartikkel. Han liker åpenbart den italienske regjeringens avgjørelse.

Hvor mange illegale har vi i Norge? I Italia anslås det 600.000. I Norge snakkes det om et sted mellom 18.000 og 60.000, ingen vet – og det er kommet meldinger siste tiden om at innhøstingen av ikke minst grønnsaker kan stå i fare for å svikte.

Så hva gjør regjeringen vår? Tar de en «italiensk»?

Dette rimer ikke. Vi har nå massearbeidsløshet. I Italia som Norge og resten av Europa. Hvorfor kan ikke de benyttes i åkrene våre?