Korona

Slett pandemiberedskap

Koronapandemien er en varslet krise, og avdekker Norges slette pandemiberedskap.

Anders Fogh Rasmussen, rådgiver for Citi, tidligere generalsekretær i NATO og eks-statsminister i Danmark sier:

«Hvis ikke Europa tar de nødvendige skritt, risikerer vi å bli tapere i dette spillet.» (Finansavisen)

Europeiske land må avslutte nedstengningen ellers kan vi risikere å bli taperen og østasiatiske land vinnerne. Japan, Singapore, Taiwan og Sør-Korea vil komme styrket ut fordi de har håndtert krisen effektivt. Det kan tiltrekke seg utenlandske investeringer.

Isolasjon kan være verre enn ingen koronatiltak, ifølge forskere ved Harvard. I en ny rapport fra Harvard Universitet har fire epidemiologer og immunologer undersøkt hvordan en total nedstengelse av samfunnet vil påvirke smittespredningen av covid-19 på sikt, skriver Aftonbladet.

Hvis man stenger store deler av samfunnet nå, anslår forskerne at det vil komme en voldsom oppblomstring av smittede til høsten og utover vinteren. Da vil korona-viruset komme på toppen av den vanlige influensasesongen.

Harvard-studiet konkluderer med at svensk strategi kanskje er rett. De konkluderer også med at viruset ikke kommer til å forsvinne av seg selv. Hvis man skal holde skoler, arbeidsplasser og idrettsbaner stengt, må man være forberedt på å gjøre dette med jevne mellomrom fram til 2022 sier forskerne.

Vi ser allerede antydninger til uro i Kina etter at myndighetene har lempet på de strenge karantene bestemmelsene. Nå oppfordrer Wang Zhongli, lederen for det kommunistiske partiet, at de 11 millioner innbyggerne i Wuhan skjerper sine smitterutiner. Befolkningen bør unngå å forlate sine hjem og forberede seg på en ny smittebølge.

Det som er så ubehagelig er at det ikke finnes noe fasitsvar. Det sier seg selv at å stenge ned samfunnet vil få enorme negative konsekvenser som må veies opp mot sparte liv. En slik statistikk har vi ikke per dags dato.

«De aller fleste landene har unnlatt å følge opp de nødvendige forberedelser og beredskap, for å kunne håndtere globale utbrudd og pandemier – til tross for klare advarsler fra WHO og andre sentrale institusjoner og kompetente fagmiljøer», sa Brundtland den 27 mars. (VG)

Hun henviser til en rapport fra september 2019, « A World at Risk from Deadly Pandemics». Budskap var dette: Det er veldig sannsynlig at det kommer en slik epidemi. Den vil ikke bare ramme helsen til folk, men også strukturer i samfunnet. Og verden er ikke forberedt.

Brundtland fortsetter: «Det er dessverre ingen tvil om at det vi opplever er en varslet katastrofe».

Men hva gjorde ett av verdens rikeste land, Norge? Ingenting.

Helseministeren Bent Høie sier at sykehusene har maks 1.200–1.400 intensivplasser i krisesituasjon. Det er feil, ifølge overlege Hans Flaatten på Haukeland universitetssykehus i Bergen. Han har nylig kartlagt antall intensivplasser i Norge, og anslår at Norge har 400–450 intensivplasser tilgjengelig.

Helsemyndighetene jobber nå på spreng med store anskaffelser av smittevernutstyr internasjonalt og mer produksjon av smittevernutstyr i Norge. Hadde de lest rapporten «World at Risk from Deadly Pandemics» hadde det ikke vært vanskelig å forberede seg på en varslet pandemi.

På toppen av det hele, som ingen snakker om, kan en jo spørre seg om hva en skal med X antall nye respiratorer, hvis Norge ikke har kvalifisert personell til å betjene disse? Hvor mange intensivsykepleiere har vi? Hva skjer når mange av disse er overarbeidet, eventuelt smittet, og blir sykemeldt eller plassert i karantene? Skal de som står tilbake jobbe dobbelt opp? Får de kompensert med mer lønn, eller forventer vi «dugnad» fra de som kjemper i krigens første rekke? Det nytter heller ikke i en krise å utdanne flere intensivsykepleiere, for det tar inntil to år.

Istedenfor å ta høyde for en pandemi hvor vi har kapasitet til å ta hånd om smittede har myndighetene valgt å stenge ned hele samfunnet på grunn slett pandemiberedskap, som vil få voldsomme konsekvenser for økonomien og fremtiden. Det er skammen Stortinget og regjeringer må leve med.