Innvandring

Nesten 3.000 har fått familiegjenforening hittil i år

Folk fra Syria og Eritrea topper familieinnvandring i årets tre første måneder. Samtidig har nesten 200 nye syrere søkt asyl hittil i år.

I en situasjon der norsk økonomi blør mer enn noensinne i nyere historie grunnet pandemien, fortsetter innvandringen taktfast.

UDIs tall for de tre første månedene, viser at over 2.700 nye personer er innvilget rett til familieinnvandring i perioden januar – mars. På topp troner syrere med 312 innvilgede tillatelser. Deretter følger Eritrea (297), India (206), Filippinene (202) og Somalia (147). I «koronamåneden» mars, innvilget UDI 855 søknader. Av disse var 113 statsbrogere i Eritrea.

Syrere på topp, deretter tyrkere

Hva gjelder asyl, mottok utlendingsmyndighetene 501 nye søknader i samme periode. Av disse var hele 179 syrere. Neste på topplisten er tyrkere med 31 personer. Deretter følger statsløse med 20 søkere. Folk tar seg også helt fra det søramerikanske kontinentet til Norge for å søke asyl. 14 personer av de 501 er registrert med statsborgerskap i Venezuela. 34 personer er registrert som enslige mindreårige, 15 fra Syria og 10 fra Afghanistan.

I «koronamåneden» mars, søkte nøyaktig 100 personer asyl i Norge, en nedgang på 75 personer fra måneden før.

Av den totale andelen asylsøkere i år, er 194 kvinner, 307 er menn. Forskjellen i andelen menn og kvinner er særlig markant blant syrerer: 125 menn mot 54 kvinner.

At Ap snudde kappen etter vinden og la 500 kvoteflyktninger på toppen av de 3.000 som Regjeringen hadde vedtatt, forteller oss om en politisk ledelse som ikke har tenkt å avvikle befolkningsutskiftningen. Det dertil i en krisetid.