Innvandring

Asylsøknader på nytt bunnivå får Venstre og KrF til å mangle magemål

De siste to ukene har kun 13 personer søkt asyl i Norge. I Sverige fortsetter asylstrømmen som før, mens KrF og Venstre er uten magemål og vil presse regjeringen til å fly inn barn fra asylleir i Hellas.

I uke 14 søkte 6 personer asyl i Norge. I uke 15 var antallet 7. Dette er det laveste antallet vi noen gang har registrert i dette årtusenet. Hvorvidt disse personene har tatt seg over grensen til Norge i samme periode, eller om de allerede oppholdt seg i Norge illegalt, sier ikke statistikken noe om. Det lave antallet som søker asyl nå må tilskrives både Norge og andre lands enten stengte grenser eller mer bevoktede grenser grunnet koronaepidemien.

Statistikk fra UDI.

Sverige seiler sin egen sjø

Men Sverige er fremdeles Europas helt annenlunde land. Ikke bare har lederskapet der valgt en helt annen strategi etter epidemiens ankomst, som ikke å stenge grensene, men svenskene har like høye antall asylankomster i mars som de tre forutgående årene for samme måned, rundt 1.500.

Under coronamånaden mars 2020 inkom nästan lika många asylansökningar, som under motsvarande månad de tre föregående åren. I mars var det 1 500 ansökningar, åren innan bara några hundra fler.

Pandemien har heller ikke fått svenskene til å stramme inn på asylretten. Man er tvert om opptatt av å verne asylretten, som det heter, under koronaepidemien. Asylsøkere oppfordres til å ta en første kontakt med myndighetene gjennom telefon, epost eller digitalt. Et lyspunkt for oss som fremdeles har en hjerne som romsterer etter fornuftens prinsipp, har innvilgningene av asylsøknader stupt i Sverige fra opp mot 80 prosent i perioden 2007 – 2016 til nå 22 prosent så langt i år.

Sverige skal hente rundt 5.000 kvoteflyktninger i år. Dette er foreløpig stilt i bero til 30. juni.

Uten magemål

Venstre og KrF viser sitt sanne ansikt fra Stortingets korridorer. Tross smittekrisen vi er i, samt flere tiårs erfaring med et asylinstitutt som burde vært gravlagt for lengst, fortsetter de «gode» å prøve å sanke stemmer i den delen av befolkningen som er som dem selv: uten magemål og uten respekt for den norske nasjonalstatens særpreg og bærekraft.  Derfor ropes det nå om at Erna og co må fly inn barn fra Hellas. Vi må ta ansvar sammen med EU og relokalisere dem, sies det. (Det er nesten så man må spørre: hva er EU i disse tider?)

Ledende KrF- og Venstre-politikere går mot egen regjering og krever at Norge tar imot barn fra flyktningleirene i Hellas. – Vi gir oss ikke før vi har fått gjennomslag, sier KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan.

Innvandringspolitisk talsperson for Venstre, Solveig Schytz, vil at Norge skal følge Tyskland, som på eget initiativ har valgt å fly inn 50 barn.

– For Venstre er det opplagt at Norge må bidra og hjelpe mennesker og særlig barn i en prekær situasjon. Det aller beste er selvfølgelig et felles europeisk initiativ. Men nå er det flere land som tar initiativ på egen hånd.

– Det bør også Norge gjøre. Det kommer Venstre til å jobbe for å få til både i Stortinget og i regjeringen, sier Schytz.

KrFs Geir Jørgen Bekkevold bruker de lave asyltallene nå som argument for å hente barn fra greske Moria.

– Vi har rekordlave ankomster til Norge i dag, så det bør ikke stå på kapasitet og mulighet. De barna vi snakker om, er i en ytterst vanskelig situasjon.

Har Bekkevold og co noen idé om hvordan barn kommer seg over en rekke landegrenser og ender opp på ei øy i Hellas? Hvor er disse barnas foreldre og familier? Skal dette virkelig bare fortsette? Er det Europas ansvar at land som Afghanistan, Pakistan, Bangladesh og Somalia ikke klarer å bygge velfungerende samfunn på vårt nivå?

Asyl og machete?

Man slenger seg altså med størrelser som Bondevik og Dørum og 17 andre tidligere statsråder som vil gjøre det samme, der de fleste av de 19 aldri vil få noe politisk ansvar for følgene av et slikt hodeløst valg. Langt de fleste er nemlig pensjonister med fete pensjoner.

Etter all machete-bruken i Oslo denne påsken, her og eksempelvis her, hadde det vært interessant om politiet kunne legge statistikk på bordet: Hvor mange av dem er, eller var i sin tid, asylsøkere? Er dette overhodet et aktuelt spørsmål for alle de «gode»? Neppe. Da ville jo keiseren stått der kliss naken.