Politikk

Korona og klima

Noen klarer bare ikke å la være. Nå skal reaksjonen på koronaviruset være en praktisk øvelse i hvordan vi skal møte klimaendringene.

Carsten Jensen:

«La oss omsider innse at vi bare har én verden, og at det er et felles ansvar å ta vare på den. Og la oss så returnere til fellesskapet, fulle av handlekraft og vilje til forandring. De kommende ukers og måneders selvisolasjon er et bevis på hvor mye vi kan, når vi bare innser nødvendigheten av drastisk handling og store forandringer. La oss betrakte vår respons på viruset som en praktisk øvelse, som forbereder oss på å stanse klimaendringene.» (Dagbladet)

Nei, la oss heller dra lærdom av krisen uten å blande inn klimaendringene.

La oss analysere hva de samfunnsmessige konsekvensene blir, ved å stenge ned Norge etter en begredelig beredskap. Børsen har allerede falt 30 prosent.

La oss se nærmere på hva konsekvensene blir fordi myndighetene i utgangspunktet lot koronaviruset få spre seg ukontrollert på grunn av handlingslammelse.

La oss se nærmere på hvorfor myndighetene ikke gjorde annet enn å spore smittekilder når de hadde mange uker på seg å planlegge det uunngåelige.

Det var elendig kontroll på grensa. Feilaktig forebygging av smittespredning og knapt beredskapslager med smittevernutstyr, og det var famlende retningslinjer fra start av – hvor ansvaret ble overlatt til kommunene.

Det kommer til å få enorme ringvirkninger for økonomien.

La ikke myndighetene slippe unna med det.