Kjønnslemlestelse

Jenter fra Norge lemlestes i Kenya

Somaliske foreldre fra Norge tar døtrene med seg til Nairobi der de blir kjønnslemlestet. Overgrepet er nødvendig for å kunne gifte seg med en somalisk mann her, sies det.

Foreldre fra Norge fremheves som blant de fremste kundene til å benytte seg av en klinikk i Nairobi for å få døtre kjønnslemlestet. Klinikken ligger i det som kalles Little Mogadishu i Eastleigh i Kenyas hovedstad. Bydelen domineres av somaliere.

Kjønnslemlestelse er forbudt i Kenya, så klinikken opererer «under jorden», og ledes av en 69 år gammel kvinne, Halima Hirsi (ikke hennes egentlige navn). Hun forteller Al Jazeera et de fleste av hennes kunder kommer fra Europa: «Særlig Storbritannia, Sverige og Norge», og i tillegg USA.

The clinic is located in the Eastleigh district of Nairobi, which is known locally as «little Mogadishu». It  mostly receives Somali clients from Europe – particularly the United Kingdom, Sweden and Norway – and the United States.

Nødvendig for å kunne giftes bort her

Klinikken utfører på det meste over 30 lemlestelser i uken. Alle tre hovedformer for kjønnslemlestelse, inkludert å skjære av både klitoris, indre og ytre kjønnslepper, for deretter å sy igjen underlivet, utføres. Overgrepet medfører minst 40 dager helbredelse. For et tillegg på 150 – 200 dollar kan rekonvalesens foregår på klinikken, forteller Hirsi.

Deretter er de klare for ekteskap:

«When they heal they are now considered ready for marriage,» she adds.

Dagen da Al Jazeera besøker klinikken sitter det fem kvinner på en benk på venterommet. En av dem er en 64 år gammel bestemor som har tatt med seg barnebarnet på fem år fra Sverige. «Mitt barnebarn blir eldre. Jeg trenger at hun (går gjennom kjønnslemlestelse) før hun drar tilbake.»

Dette er, i henhold til bestemoren, nødvendig for å kunne gifte henne bort til en somalisk mann i Sverige.

She explains that when her granddaughter is older and marries a Somali man in Sweden, she will be expected to have undergone the procedure.

Kan norske helsemyndigheter særlig notere dette siste poenget? 

En somalisk kvinne fra Storbritannia på 39 år har tatt med seg sin fem år gamle datter til klinikken. Hun sier at hun «betaler hva som helst» for å få datteren lemlestet. Datteren skal gjennomgå den groveste typen lemlestelse (type 3).

«I was thinking of taking her to Somalia for Grade A circumcision but a friend advised me it can be done here in Nairobi. Which is good news,» she says. Khadija has opted for highly invasive surgery for her daughter – Grade A circumcision means the removal of the clitoral glands an­­­­­d all the visible parts of the clitoris as well as the labia majora and minora.

Mens somaliere fra Europa betaler rundt 150 dollar for overgrepet, betaler de lokale 2 – 8 dollar. I det lokale soamliske samfunnet i Nairobi anses lemlestede jenter som «rene». Motsatt er de «urene» og ikke ettertraktet på ekteskapsmarkedet.

En som heter Amina Ahemd (69, ikke hennes egentlige navn) jobber også ved klinikken. Hun forteller at i forrige uke lemlestet hun en jente fra Canada og en fra Sverige. De rike har råd til å betale 40 – 50 dollar ekstra slik at jentene får smertestillende, forteller hun.

Et mageplask

Kjønnslemlestelse ble satt ettertrykkelig på dagsordenen i 2.000, da jeg som journalist tok med aktuelle kilder og konsept (skjult kamera på imamer) til TV2. Vi laget to program, et om at jenter fra Norge blir lemlestet, og et om imamenes doble tunger. Norge stod på hodet etter avsløringene, og det var ikke måte på hvor tydelige politikere på tvers av alle partier var i forhold til at denne praksisen skulle bekjempes. Jo da, det kom raskt en handlingsplan på bordet, men hva nytter det når det knapt er annet enn informasjon og dialog som settes inn som verktøy overfor en flere tusen år gammel tradisjon?

Derfor dro HRS til Frankrike i 2003 der vi intervjuet ekspertise og overvar en rettssak om lemlestelse, som ble til et kapittel, «En baby kan ikke sladre», i boken Feminin integrering. Tittelen henspeiler på hvordan praksisen i en del grupper i Europa har endret alderen for når ritualet utføres, for optimalt å sikre seg at det kriminelle overgrepet ikke avsløres.

Heller ikke dette fikk myndighetene til å gjøre det åpenbare som vi foreslo: gjeninnfør helkroppundersøkelsen for jenter, som ble fjernet med et pennestrøk – mot ekspertisens anbefaling – i 1993 i kjølvannet av Bjugnsaken (incestskandalen).

Så var det benektelsene: – Dere kan ikke dokumentere at jenter i Norge blir lemlestet, lød det fra diverse hold, ikke minst fra organisasjoner som betales av staten for å jobbe med integrering, ingen nevnt, ingen glemt. Ok, da skal vi dokumentere det, tenkte vi, og satte i gang med researcharbeid i Norge, for deretter å dra til Gambia. Vi dokumenterte at norskfødte jenter var dumpet der og lemlestet.

Det fikk heller ikke politikerne til å ta solide realpolitiske grep.

To år senere, i 2007, avdekket NRK at norsksomaliere drar til Somalia og lemlester døtrene. 185 på tre år, sa NRK. NRK hadde snakket med 10 omskjærere som anslo dette tallet. Tross det voldsomme antallet, ingen realpolitiske grep.

I 2008 skjedde følgende: Hovedcasen i vår rapport fra 2005, ble fremstilt for varetektsfengsling. Politiet hadde sørget for undersøkelse av to gjenværende norskfødte døtre her (de fire andre var fremdeles i Gambia). Den ene av dem var lemlestet.

Endelig! Å nei, ikke tro det. Far og mor sa at de ikke hadde hatt noe med dette å gjøre, så da, så. Som en i politiet sa det til oss: – Vi må ta dem på fersken her idet lemlestelsen skal skje eller skjer. Kun det holder som bevis.

Dette er selvsagt et kulturelt rasistisk tankesett. Man ville selvsagt aldri akseptert at nordmenn «plutselig» hadde et lite barn som var lemlestet på den ene eller andre måten. Foreldrene ville blitt ansvarliggjort.

Nettopp derfor tok vi igjen (puh, ja, man blir utmattet av mindre) opp tråden i 2013, da vi sammen med FrP-topper skulle utarbeide en rapport som fikk navnet «Bærekraftig innvandring». De samme tankene om nytt lov lovverk for å ansvarliggjøre foreldre fremmet vi i vår egen rapport året etter, «Nytt tankesett, nytt menneskesyn. Om rituell legemsbeskadigelse av jentebarn.» Vi foreslo følgende tiltak nedfelt i loven:

En anmeldelsesplikt for foreldre/foresatte ved avdekket rituell legemsbeskadigelse av eget barn, med øvre strafferamme på for eksempel seks år, og der foreldre/foresatte som bryter loven også skal kunne risikere omsorgsovertakelse av barnet. 

Vi kjenner til at én FrP-statsråd på justisfeltet tok opp arbeidet med nytt lovverk. Men da vedkommende forsvant ut av stolen, har vi forstått at arbeidet ble lagt til side. Og der ligger det i dag, antakelig i en eller annen skuff. Resultatet: Fremdeles etter 25 år med kriminalisering av kjønnslemlestelse, ingen er straffet, ingen er engang tiltalt.

Koronaen redder klitoris i sommer

La oss si det slik: Politikerne må gjerne tro at norskfødte jenter i dag ikke blir lemlestet, fordi tiltakene fungerer, slik Marie Simonsen i Dagbladet slo fast for få år siden. Politikerne hører jo ikke skrikene, det samme gjelder hovedstrømsmedienes aktører.

Sannheten er kun denne: ingen vet noe om omfanget, for det er ikke undersøkt. Men vi er overbevist om følgende: Setter HRS eller NRK eller andre igjen alle kluter inn på å avdekke at norskfødte jenter lemlestes, finner man dem. Man kan gjøre som Al Jazeeras reporter: Dra til klinikken i Nairobi. Kundene med norsk statsborgerskap skal jo, i følge reportere, være blant de fremste i rekken.

Nå går ikke flyene med de mange somalierne fra Norge til Afrika. Innstilles flyene til over sommeren, kan vi slå fast følgende: Koronaviruset kan føre til at dette etter all sannsynlighet blir den sommeren i dette årtusenet med færrest lemlestelser. Hvis ikke omskjærere operer her i Norge, da. Og hvorfor skulle de ikke det? Bare den somaliske befolkningen utgjør over 40.000 personer.