Innvandring

Gettoene slipper korona-tiltak i frykt for voldelige opptøyer

Myndighetene frykter at de strenge tiltakene i forbindelse med korona-smitten, kan utløse en eksplosjon av vold i de massive franske gettoene. Derfor suspenderes kriselovgivningen på innsiden av disse tapte områdene.

Frankrike er det landet i Europa med de største getto-områdene, også kalt de tapte territorier og de lovløse områdene. Betegnelsene sier alt om en stat der deler av landet er utenfor myndighetenes kontroll.

«Ikke prioritet»

Ifølge franske medier, har statssekretæren i innenriksdepartementetm, Laurent Nunez, på en videokonferanse 18. mars med landets regionale ledere, gitt retningslinjer om at tiltakene vedtatt sentral for å beskytte landets befolkning mot korona-smitten, ikke skal gjelde i gettoene.  Man skal ha ønsket å unngå å krenke beboerne i de tapte områdene, altså unngå voldelige opptøyer.

”I disse områdene er det ikke en prioritet å insistere på at forretninger skal stenges, og at forsamlinger over en viss størrelse skal forbys.”

Nunez skal vurdere at tiltaket vil begrense korona-smitten. Dette fordi vold i gettoene vil legge beslag på ressursene til politi, ambulansetjenesten og annet man trenger i denne krisetiden.

Nunez sier ikke rett ut at dette handler om gettoene. Han bruker det typiske kodespråket i Frankrike for de tapte områdene: «visse nabolag», der det «ikke er en prioritet å håndheve» de nasjonale tiltakene.

Beslutningen kan tolkes som nok en seier til de voldelige kreftene som herjer i Frankrikes gettoer, områder som for lengst er ansett som tapte for republikken. Man hadde ikke kontroll på innsiden før korona-epidemien, så hvordan skal man kunne få kontroll når krisen rammer landet?

Myndighetene forventer åpenbart ikke lojalitet fra innbyggerne i disse områdene, det til tross for en nasjonal helsekrise og en nasjonal økonomisk kalddusj. Dette signalet sier det meste om hvilket potensial som ligger i den demografiske endringen vi ser i alle Verst-Europeiske land, Norge inkludert.

Den korte avis.