Kriminalitet

Over halvparten unge somaliske menn er straffedømt

Halvparten av unge menn med somalisk, libanesisk og marokkansk bakgrunn har blitt straffet for kriminalitet før de fyller 30 år. Tallene slo ned som en bombe i Danmark i dag.

Utbredelsen av kriminalitet blant unge menn med bakgrunn fra Afrika og Midtøsten er langt mer utbredt enn hittil antatt. Mer presist blant unge menn fra islamdominerte land. De ni på topp er alle land i den islamdominerte verden.

Den ferske undersøkelsen til tenketanken Unitos vekker bred oppmerksomhet i Danmark i dag. Tallene handler kun om straffeloven, ikke om brudd på trafikkloven. Det dreier seg om hærverk, tyveri, innbrudd, vold og ran, skriver Den korte avis.

Tallene handler utelukkende om unge menn som er født i 1985, 1986 og 1987, og som har bodd i Danmark siden de var 14 år gamle.

Øverst på listen ligger unge med somalisk baggrund. Her har i alt 222 unge ud af i alt 357 fået dom for kriminalitet. Det svarer til hele 62 procent af samtlige.

På andreplass kommer libanesere, hvilket i realiteten betyr palestinere.

Her drejer det sig om i alt 322 unge, der er blevet dømt efter straffeloven ud af i alt 535 unge. Det svarer til 60 procent af samtlige.

Også blandt marokkanske unge fra de pågældende årgange har over halvdelen begået kriminalitet, inden de fyldt 30 år. I denne gruppe drejer sig om i alt 98 dømt ud af samlet 181, hvilket svarer til 54 procent af samtlige.

For danske unge menn i samme årganger er tallet 18 prosent.

Merk at undersøkelsen omfatter kun land med mer enn 100 menn født i de tre årgangene. Går man eksempelvis til unge menn fra Kuwait, har 23 av 33 fått en straffedom, tilsvarende 70 prosent.

For kriminologer og MSM er det nok ikke et tema hvilken religion de som er ni på topp tilhører.