Innsparket

Fotlenke og portforbud for unge kriminelle

Den svenske regjeringens forslag skal til jurdisk vurdering allerede i morgen.

Sosserna tvinges til å ta tøffe grep etter å ha ført masseinnvandringen så langt at kriminaliteten langt på vei er ute av kontroll, ikke minst blant unge

Löfven-regjeringen innfører disse sansksjonene rettet mot unge kriminelle i alderen 15 -17 år, unntaksvis opp til 20-årsalderen:

  1. De kan forbys å oppholde seg utendørs i helgene og kvelder i helgene. En såkalt husarrest.
  2. De som ilegges «ungdomsovervåkning», skal utstyres med fotlenke.
  3. Disse unge kan også nektes å oppholde seg visse steder.

Sanksjonene er ment å tette et hull i dagens system: unge som er kriminelle, men som ikke er så kriminelle at de kan pålegges lukket ungdomsanstalt.

Flertall bak forslaget

Tiltaket inngår i en plan på 34 punkt for å bekjempe gjengkriminalitet. Moderaterna tar æren for å stå bak forslaget, datert tilbaket il 2013, i henhold til Johan Forssell, som Moderaternas rettspolitisk talsperson.

Forslaget oversendes det såkalte lagrådet, som skal vurdere om sanksjonene vil fungere hensiktsmessig.

Det ligger i kortene at Sverigedemokraterna (SD) vil støtte tiltaket. Med S, M og SD har flertall i Riksdagen, så tiltakene bankes nok på plass, hvis ikke lagrådet setter foten ned. Regjeringen vil at sanksjonene skal gjelde fra 1. januar  2021.