Islam

– Det er vår tur til å kolonisere dere, sier konvertitt

Hun jobber for det iranske regimet og at masseinnvandringen av muslimer til Europa har som mål å forandre vår kultur.

Alt er mye enklere når folk sier rett ut hva de tenker og hvilke visjoner de har for oss her i Norge og Vest-Europa. Vi har nok av dem innen islams fremste rekker som snakker med doble tunger. Derfor var hendelsen i Sverige nylig ganske forløsende i så måte.

En islamsk lærd og konvertitt, britiske Rebecca Masterton, hold foredrag på en konferanse i Sverige som promoterte hijab i Vesten. Hun er TV-anker for det iranske regimets Press-TV – og da er det meste sagt. Hun er altså sjiamuslim og ønsker et totalitært voldsregime ala Iran. Hun er prototypen på dem som fremelsker splittelse. Hun er britiskfødt, og har tatt steget fullt ut over i ummahens rekker. Hun er ikke en av oss lenger.

Det frigjørende islam

Det skjede på «selveste» den internasjonale hijabdagen, 1. februar. Da samlet sjiamuslimer seg i Islamic Center i Järfälla utanför Stockholm, og en av foredragsholderne var Masterton, som også presneteres som akademiker, forfatter og lærer. Titalls vakter og politi kontrollerte alle som ville inn for å høre et rungende nei til «Er hijab kvinneundertrykkelse?», og et like kraftfullt ja til «Hører hijab hjemme i Vesten?». Hver gang Muhammed eller hans slektningers navn ble nevnt, ropte hele salen ut religiøse fraser: «alayh alsalat walsalam», hvilket betyr om lag dette: «må Allah hilse dem med bønner og fred.»

Den ordinære manipulasjonen jeg har hørt hundrevis av ganger i Pakistan fra religiøst hold, er hvor fantastisk frigjørende islam er for kvinner, og hvor streng islam er overfor menn. Det klassiske argumentet er at islam sier at første bud til mannen er at han ikke skal se på kvinner, og når han oppfyller dette påbudet, da skal kvinner dekke seg til.

Skal man ta argumentet som god religiøs fisk, ja, da er det ikke plass til hijab et eneste sted i denne verden. Og, som de fleste vet, i de områdene der kvinner er mest tildekket – fra topp til tå i burka – ja, der er det også mest seksuell trakassering av kvinner i det offentlige rommet. Dette har jeg selv opplevd i nevnte Pakistan.

Dr. Isa Jahangir, forfatter og islamsk lærd, forfektet at vi i Vesten er «besatt av vold og seksualitet» – snakker om å snu verden på hodet! Dertil «projisjerer» vi «vår besatthet rundt vold og seksualitet på muslimer og innvandrere». Vi lider av et «psykologisk kompleks», der vi «feier» vår «syke overseksualisering og voldelighet under teppet og i stedet peker på muslimer og innvandrere som voldelige og objektiserende overfor kvinner». Der fikk vi den.

Det er «vår tur» nå, visstnok

Dr. Rebecca Masterton viste også sitt sanne jeg. Hun slo fast at vi lever i en «postkolonial tid». Selv om Sverige ikke hadde kolonier så er Sverige en del av Vesten og må derfor finne seg i å bli behandlet som eks-kolonister.

– Vi befinner oss i en postkolonial tid. Sverige deltog visserligen inte i kolonialisering men ändå kändes det inte trevligt när andra västerlänningar kom till ens land och ändrade på det som var bekant, sa hon.

Dere kom til oss, sier den britiskfødte konvertitten.

Masterton beskrev dagens massinvandring til Vesten «som muslimenes tur til å ta igjen for europeernes kolonialisme – nå å kolonisere yuropa og forandre den europeiske kulturen». Og dette prosjektet er altså Masterton selv en dobbel del av: konvertitt og aktiv i Irans tjeneste.

– La oss se på det bredere bildet. Europeerne begynte å kolonisere verden og de anstrengte seg for å forandre kulturen i verden og de var stolte over det.

Og glemt var eksempelvis invasjonen og besettelsen som berbere og arabere stod bak i 711 – 1492, og glemt var det osmanske riket som under sin storhetstid på 1500- og 1600-tallet, omfattet hele Balkan og store deler av Sørøst-Europa, Anatolia og store deler av den arabiske verden fra Mesopotamia til Algerie. Først i 1683 ble osmanerne stoppet ved Wiens porter. Nå er de godt på innsiden, og islam dominerer i flere og flere av Wiens skoler.

Samnytt