Politikk

Politiker raser mot sine egne: «Jeg ville skammet meg»

En politiker gir sine kolleger i Folketinget verbale knytteneveslag for å ha sviktet landet sitt ved å åpne dørene for Afrika og Asia. Se og les hennes unike tordentale.

Dansk politikk har fått et tilskudd som ikke går stille i dørene, mildt sagt. Anført av to beintøffe damer, Pernille Vermund, som vi har gjort et langlesningsintervju med, og Mette Thiesen, setter Nye Borgerlige de andre partiene kraftig på plass. Dette er langt sterkere lut enn det vi kjenner til fra vårt eget parlament, særlig i den såkalte udlændingepolitikken, altså innvandringspolitikken.

Og det er med utgangspunkt i selve innvandringen at Thiesen bruker verbale knyttenever mot partiene som åpnet Danmark for hele verden, og som dermed forandret Danmark for alltid.

Her er de tørre fakta som Thiesen åpner med:

  • 1988: 95.025 ikke-vestlige
  • 2018: 493.468 ikke-vestlige
  • Altså en femdobling på 30 år.

«Det er fullstendig vanvittig», kommenterer Thiesen fra talerstolen, og fortsetter tordentalen slik:

I 2008 utarbeidet Danmarks statistik en fremskrivning som viste at vi i Danmark  kunne forvente 340.500 ikke-vestlige innvandrere i år 2050. Men det tallet har vi allerede passert. Det er rystende.

Den skadelige utlendingsloven ble vedtatt av Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radiale Venstre, samt tre andre parti som nå er ute av Folketinget (Thiesen peker her på den såkalte utlendingsloven av 1983, som ga folk rett til å søke asyl i Danmark ved å ta seg inn på dansk jord, og også rettslig krav på familiegjenforening, min merknad).

Mette Thiesen, foto fra hennes Facebookprofil.

Jeg er nødt til å spørre. Er dere glad for beslutningen deres?

Er dere stolte over den måten dere har forandret Danmark?

Jeg ville skammet meg.

Det er deres ansvar at våre barn og barnebarn risikerer å miste det frie og trygge Danmark som vi har fått i arv.  Og det vil skje hvis vi ikke griper fatt i problemets rot og løser innvandringspolitikken fra bunnen av.

Se dere rundt. Moskeer skyter opp i flere byer.

Det kvinneundertrykkende muslimske sløret trives i institusjoner, på skoler og offentlige arbeidsplasser.

Halalkjøtt og kjønnsdelt svømming aksepteres uten videre.

Innvandrergjenger skyter løs på åpen gate.

Terrorsikring er blitt nåtidens arkitektur.

Antallet av anmeldte voldtekter har eksplodert.

Politi, redningsmannskap og hjemmehjelpere møtes med vold og hærverk i innvandringstette boligområder.

Kriminalitet begått av personer med ‘midtøstenaktig’, ‘utenlandsk’, eller ‘arabisk’ utseende er daglig lesestoff i lokalmediene.

10 ut av 12 overfallsvoldtekter begås av innvandrere eller etterkommere.

Hver andre voldtekstdømt er innvandrer eller etterkommer.

Etterkommere av ikke-vestlige innvandrere begår nesten to en halv gang så mye kriminalitet som resten av befolkningen i Danmark.

Dere politikere virker bedøvende likeglade. Dere fortsetter med å være i deres «safe space» med en suppeterrin på hodet, som man har sett Jonathan Spang og Lars Mikkelsen gjøre på den svenske måten i «Tæt på sandheden» i DR.

I dag skal vi behandle om tusenvis av nye utlendinger, 3.665 personer og 854 barn, skal få dansk statsborgerskap. I Nye Borgerlige bruker vi vår sunne fornuft og stemmer nei. Det burde alle folketingsmedlemmer gjøre. Vi er valgt for å beskytte danskene, ikke for å svikte dem.

Siden den skadelige utlendingsloven av 1983 er det utdelt 241.555 danske statsborgerskap til utlendinger. I tillegg kommer statsborgerskap til utlendingers barn, som ikke er medregnet i Danmarks statistikks tall. Det er en stor del av de dårlige og uønskede utlendinger som har fått dansk statsborgerskap. Og det er utlendinger fra Tyrkia, Irak, Somalia, Iran, Pakistan, Afghanistan, Marokko, Libanon, Syria.

I Nye Borgerlige mener vi at dansk statsborgerskap ikke skal gis til innvandrere og etterkommere fra muslimske land, når vi vet at (muslimske, red.) innvandrere og deres etterkommere langt oftere begår kriminalitet enn danskene. Og derfor stemmer vi selvfølgelig nei til dette lovforslaget.

Og «dette lovforslaget» som ble debattert, handler om å øke de sosiale bidragene til personer uten statsborgerskap i Danmark, et lovforslag presset frem av venstrefløyen i Regjeringen, som styres av Socialdemokratiet, og som i valgkampen lovet å videreføre en streng «udlændingepolitikk». Nå vil altså Danmark igjen sende signal ut i verden til potensielle migranter om gode/enda bedre forhold. Dette lovforslaget vil derfor Nye Borgerlige ha til folkeavstemming, noe de ikke nådde frem med.

Nye Borgerlige (NB) kom inn i Folketinget for første gang i fjor. De har klart nesten det umulige: Deres fire mandater setter gang på gang agendaen både i Folketinget og de nasjonale mediene. At dette er sunt for dansk politikk, tror vi det kan være liten tvil om. NB ansvarliggjør de andre partiene for politikken de har ført og som har forandret Danmark for alltid. For de politiske motstanderne i Folketinget som har skamvett, oppleves nok dette noe beklemmende.

Vi hadde trengt noe lignende i Norge som kunne rokket opp det snorkende Stortinget.