Kriminalitet

Oslopolitiet står i moskeen og ljuger om ikke-vestliges kriminalitet

Oslopolitiet holdt tale da en ny ekstrem moské nylig ble åpnet i Oslo. Der slo politiet fast at det ikke er "samsvar mellom kriminalitet og innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn". Hvordan våger politiet å servere denne bløffen?

Narrespillet fortsetter. Enten det er tausheten/løgnene om IS-kvinnens «antatt syke» sønn, eller det handler om moskeer, klarer verken politi eller politikere å komme seg ut av den hykleriske grøften de selv har gravd. Det siste beviset på dette er da ny filial av den ekstreme  islamistbevegelsen Islamic Cultural Centres moskeer ble åpnet på Haugerud i Groruddalen. Til stede var både politioverbetjent og mangfoldskontakt ved Stovner-politiet, og en Høyrepolitiker fra Oslo bystyre. «Eksotisk» mat stod på menyen, og talerne stod i kø med sitt falske ordgyteri etter resitasjon fra koranen.

Fra moskeens representanter lød følgende budskap:

  1. Moskeen er en møteplass for alle, inkludert ikke-muslimer.
  2. Vi må «skape gode og trygge omgivelser og være tilstede for våre barn i hverdagen».
  3. Vi alle må «respektere andre menneskers rettigheter og at vi skal passe på og ta vare på våre naboer»

Fra kommunens organ, Enhet for mangfold og integrering (EMI), snakket representanten Mithat Dogan om «dialog og hvor viktig det er på ha kunnskap om hverandre, bli kjent med religion og kultur og hvor viktig det er å unngå utenforskap som kan lede til radikalisering blant unge». Vi som kan moskéislam hører hvor falskt dette lyder, da moskeene jo er arnested for segregering av unge muslimer, få dem bort fra det norske verdifellesskapet.

Surrealistisk

Da var det Oslopolitiets tur, ved politioverbetjent og såkalt mangfoldskontakt Roy Cato Einarsen fra Stovner politistasjon, Therese Lutnæs, også hun fra Stovner politistasjon som politispesialist på vold i nære relasjoner, og politioverbetjent Leif Rosenkilde fra Manglerud politistasjon.

Tre politifolk til stede altså, når en moské skal åpnes og som er basert på en fullstendig totalitær ideologi med mål om å bekjempe det åpne norske demokratiet og erstatte det med et shariastyrt samfunn på alle nivå. Det er helt surrealistisk. Og enda mer surrealistisk ble denne seansen da Einarsen fra Stovnerpolitiet holdt mikrofonen:

Einarsen kunne blant annet fortelle at det i undersøkelser og forskning ikke finnes samsvar mellom kriminalitet og innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn.

Indeks på 100 er snittet.

Hvordan våger politiet dette narrespillet? Har det eksempelvis blitt en sport blant nordmenn å fly rundt med kniver og macheter? Eller som statsminister Stefan Löfven sier det: Om svensker bodde i utenforskapsområdene ville volden og kriminaliteten vært den samme som nå. Er dette virkelig også holdningen til Oslopolitiet?

SSB presset av FrP

I Danmark legger Dansk Statistik (DST) årlig frem kriminalitetsstatistikk basert på landbakgrunn (her 2018-rapporten), og statistikken taler grundig mot Einarsen. Libanesere, eks-jugoslavere, somaliere, irakere, tyrkere, pakistanere, afghanere, iranere, og marokkanere, troner på toppen.

Så hva er tilstanden i Norge? Vi er ikke et annerledesland, kan vi fortelle Oslopolitiet. Norske SSB ville ikke gi oss slike tall gjennom årene. SSB oppga kun den kriminelles statsborgerskap, hvilket langt på vei er meningsløs informasjon. I fjor ble det en slutt på forsøket på å tåkelegge virkeligheten. FrP bestilte nemlig tall fra SSB, og de viste at «ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert i 65 av 80 kriminalitetskategorier».

Innvandringspolitisk talsperson Jon Engen-Helgheim kunne fastslå dette:

– Vi har visst at innvandrere er overrepresentert i denne statistikken, men ikke så mye. Hvis vi bruker de ukorrigerte tallene, som sier noe om de direkte konsekvensene, siktes for eksempel afghanere og somaliere nesten fem ganger så ofte for vold og mishandling som nordmenn. Korrigert for alder og kjønn er overrepresentasjonen nesten tre-gangeren.

Og som Engen-Helgheim også sa det:

– Innvandrere flest er ikke kriminelle, men når innvandrerbefolkningen er overrepresentert i nesten alle krim-kategorier, så er det et problem vi må våge å snakke om.

Bløffe i et gudshus

Rapporten, bestilt av daværende justisminister Sylvi Listhaug, viste også at det er en enda høyere andel gjerningspersoner blant norskfødte med innvandrerforeldre (etterkommerne eller 2.generasjon) enn førstegenerasjons innvandrere. Det viste seg også at andre generasjon somaliere ligger på toppen i voldskriminalitet.

I 2015 prøvde for øvrig også FrP å bestille de samme tallene basert på landbakgrunn, men ble avvist av den omstridte SSB-direktøren den gang, Christine Meyer. Pipen i SSB har heldigvis fått en ærligere lyd de siste årene.

Hva motivet til Oslopolitiets Roy Cato Einarsen er for å ljuge under en kuppel i Groruddalen med imamer på tilhørerbenken, er sannelig ikke godt å viet. Men at det tar seg dårlig ut å servere en slik gigantisk bløff i et gudshus, bør det være lite strid om.

Groruddalen.no

Hovedillustrasjon: HRS (foto av Roy Cato Einarsen).