icc.alna.påmelding

Første offisielle åpning av moskeen er 11. januar på urdu. Deretter er det en formell åpning 16. januar på norsk.