sanner.debatten

Et ansikt forteller ofte mer enn det som kommer ut av munnen.