sanner.debatten.solvang.sprekker

Fredrik Solvangs tålmodighet ble tynnslitt mot slutten, forståelig nok.