Islam

– Hjelp oss å befri Allahs hus! Moské med bot på 12 millioner kroner trygler om penger

"Befri Allahs hus, befri deg selv!" Denne oppfordring går ut fra en av de mest kjente ekstreme moskeene i Norge. Moskeen har fått frosset alle offentlige tilskudd i 2019 grunnet uklarheter om hvem som faktisk utgjør styret. I tillegg har moskeen en regning for skadeverk på hele 12 millioner kroner som må betales. Nå trygles det om penger til "et hus av Allah" som "er i krise".

Tawfiiq islamske senter i Oslo var tilholdsstedet for jihastene i Profetens Ummah. Det var i denne moskeen de giftet bort en narkoman norsk kvinne og konvertitt til landsforviste Omar Cheblal, som etter giftermålet ble drept i Irak for Den islamske staten. Det er her de ideologisk like farlige salafistene i Islam Net også holder til. Like fullt var det denne moskeen som statsminister Solberg og justisminister Kallmyr oppsøkte etter angrepet i moskeen i Bærum i fjor og legitimerte «muslimhat». 

Foto: HRS

Skade til 12 millioner

Moskeen ble opprinnelig startet av somaliere. Det var i denne moskeen TV2 i år 2.000 gikk inn med skjult kamera og kunne vise full støtte til kjønnslemlestelse. I dag ligger moskeen med minaret i Åkerbergveien i Oslo, og det har de siste månedene vært full krise. Moskeen ble ferdigbygd i 2010, og det som skjedde var nærmest fatalt: I byggeprosessen ble en nabobygård skadet (en vegg ble ødelagt), og erstatningsbeløpet moskeen er satt til å betale er på 12 millioner kroner.

I tillegg stanset staten utbetaling av den årlige støtten i fjor på rundt fire millioner kroner (om Oslo kommune gjorde det samme, også rundt fire millioner, er usikkert). Det har både hersket tvil om hvem som egentlig utgjør styret av moskeen, og det har også vært åpenlyst bråk under kuppelen.

– Hus av Allah er i krise

I følge en innsamlingsaksjon på spleis.no, har moskeen betalt seks millioner kroner av erstatningsbeløpet i juni 2019. To millioner kroner skal ytterligere betales inn 30. januar, og to millioner til i januar neste år. Moskeen mangler nesten 500.000 kroner til innbetalingen 30. januar i år. Derfor innsamlingsaksjon, som så langt har brakt inn litt over 40.000 kroner. Slik åpner aksjonen på spleis.no:

Som dere mest sannsynligvis vet, så er en moské – et Hus av Allah i krise. Et sted tuftet, bygget og brukt for å tilbe Allah – All verdens Skaper. I det som følger er ett par ting. En formaning og en oppfordring. En oppfordring fra oss og først til oss og til dere som leser dette.

En moské er et senterpunkt for oss muslimer, og er det bankende hjerte av islam. Fra det skal de beste av oss komme fra, og fra det skal våre prinsipper av ømhet, gudsfrykt og kjærlighet for vårt samfunn rundt oss komme fra.

Ja, sannelig sier jeg eder: det er mye ømhet og kjærlighet i salafisme og jihad. Men gir du penger loves du evig liv i paradis med ditt eget palass, intet mindre:

Ta sjansen, donér og gi for Allahs skyld. Donér for vår alles skyld. Men viktigst av alt donér for din egen skyld.

For kanskje Han tilgir deg og gir deg et Palass og ærverdig Hus i Hans Paradis fordi DU reddet Hans Hus i dag!

Kan bli slettet som trossamfunn

Fylkesmannen i Oslo stiller spørsmål ved en pengeoverføring på tre millioner kroner fra Tawfiiq-moskeen til Tawfiiq kulturhus, en stiftelse. Pengene ble overført for å dekke utgiftene til å betale erstatningskravet, hvilket er et lovbrudd.

I brev til det sittende styret i moskeen i høst, skriver fylkesmannen:

I tilskuddsbrevet av 06.07.16 uttalte vi dette til at trossamfunnet ifølge regnskapet hadde overført 3 000 000 kr til Tawfiiq Kulturhus: «Fylkesmannen vil gjøre oppmerksom på at trossamfunnet og stiftelsen er underlagt ulike regelverk, forskjellige tilsynsmyndigheter og begge har egne vedtekter. I den forbindelse vil Fylkesmannen presisere at trossamfunnet ikke kan overføre offentlige tilskudd som bidrag til stiftelsen. Det er styret i trossamfunnet som er satt til å forvalte tilskuddsmidlene og skal bruke dem på drift av trossamfunnet. Dersom Tawfiiq Islamsk Senter skal bidra økonomisk til driften av stiftelsen, må trossamfunnet bruke av andre inntekter til dette formålet. Dette innebærer også at regnskapene til trossamfunnet og stiftelsen skal holdes atskilt.»

Fylkesmannen har tidligere sagt at statsstøtten ble frosset i fjor «på grunn av en konflikt i moskeen mellom to grupper». Det er også uklarheter rundt moskeens forhold til stiftelsen Tawfiiq kulturhus, som gjør at statsstøtten er midlertidig frosset.

I følge innsamlingsaksjonen på spleis.no er de interne konfliktene ryddet opp i. Hvor troverdig det er, bør stilles spørsmål ved. I desember ga fylkesmannen Tawfiiq fem uker på å komme med en uttalelse om forhold rundt styret for å unngå å bli slettet som trossamfunn med rett på offentlig forsørgelse.

Hvem som står på frihetens side kan med hånden på hjertet mene annet enn at det ville vært gledelig for Norges verdimessige helse om trossamfunnet ble slette fra offentlige registre?

NRK