Aktuelt

Hadde to koner – staten gir begge rett til enkepensjon

En marokkansk mann i Spania etterlater seg to koner han var gift med. Høyesterett gir nå begge kvinnene rett til enkepensjon.

Islamiseringen av Europa fortsetter taktfast. Selv om polygami er forbudt i et land som Spania, gir nå Høyesterett to kvinner rettigheter til enkepensjon etter sin avdøde ektemann.

Mannen var gift etter marokkansk lov med to kvinner, altså var han bigamist. Familien bodde i Spania. I 2012 døde han. Begge kvinnene krevde rett til å motta enkepensjon etter ham fra den spanske staten. Dette ble avslått av domstolen i Madrid, som sa at enkene selv måtte dele pensjonen mellom seg. Men nå har Høyesterett omgjort kjennelsen. Høyesterett mener at det ikke er i strid med «offentlig orden» at spanske myndigheter utbetaler pensjon til begge kvinnene. Denne henvisningen henger igjen sammen med at det ikke er lov å diskriminere eller forskjellsbehandle.

Marokkansk lov gjelder i Spania

Høyesterett henviser til en avtale mellom Marokko og Spania datert 1979, der det heter at en enkepensjon utløst av en marokkansk arbeider vil bli distribuert til dem som etter marokkansk lov har krav på den:

«The widowhood pension caused by a Moroccan worker will be distributed, where appropriate, equally and definitely among those who turn out to be, according to Moroccan legislation, beneficiaries of said benefit.»

Statsadvokaten hevdet på sin side at «utenlandsk rett ikke skal gjelde når det er i strid med offentlig orden», og karakteriserte flerkoneri som «avskyelig». Men han tapte mot et enstemmig dommerpanel.

Vi har så vidt vi vet ingen tilsvarende saker for domstolen i Norge. At flerkoneri praktiseres i Norge, ikke minst blant somaliere, er en godt kjent sak. Men det er kun det ene ekteskapet som kan være registrert hos myndighetene, og denne kvinnen vil dermed få utbetalt eventuell enkepensjon. Så må enkene selv eventuelt ordne opp på kammerset eller eventuelt hos en shariadommer i moskeen.

El Pais

Breitbart