Integrering og integreringspolitikk

Gratis opptrening til førerkort for damer i hijab

Og bak ideen står en kvinnelige migrant som jobber med integrering. De fleste kvinnene som får tilbudet er fra Syria og målet er å lettere få dem i jobb..

Forskjellsbehandling er en god oppskrift på å skape splid og misnøye i befolkningen. Eksemplene på forskjellsbehandling begynner å bli mange, og den siste tiden er det førerkort som har fått oppmerksomhet flere steder i Sverige.

«Nå kjører vi»

I forrige måned kom det frem at nyankomne kvinner i Oskarshamn får gratis øvelseskjøring og teorikurs på arabisk. Prosjektet heter «Nå kjører vi». Tiltaket begrunnes med at «nyankomne kvinner står lengre fra førerkort og arbeidsmarkedet» enn menn. Fylket har gitt Oskarshamn 378.000 kroner til prosjektet, som i dag omhandler 12 kvinner fra Midtøsten. Ideen er at førerkort skal gjøre det lettere å komme inn på arbeidsmarkedet. Kvinnene selv forteller om muligheten for økt bevegelsesfrihet. «Jeg kan reise og kjøre hvor som helst», som en av kvinnene sier det. Men hvordan de skulle ha råd til å kjøpe bil – som nyankomne – det er ikke et tema.

Samtidig legges gamlehjem ned i Oskarshamn.

På Gotland kjøres samme prosjekt. Ideen står en kommunalt ansatt som jobber ved integreringsenheten, Latifa Rashidy, bak. Her er det rundt 40 kvinner som nylig er blitt svensker, som det heter, som får spandert kjøretimer og teoriundervisning. De fleste skal komme fra Syria. Røde Kors og det offentlig finansierte Studieförbundet Vuxenskolan står bak initiativet.

På gebrokkent svensk sier Rashidy at de «ser at førerkort er et krav for å få jobb og da begynte jeg å tenke på hvordan vi kan hjelpe de kvinnene å klare å ta førerkort for mindre kostnader».

Det hadde vært interessant å se eksempler på hvilke jobber kvinner i hijab trenger førerkort for å kunne få. Drosjesjåfør vil jeg anta ikke er så aktuelt når hijaben er på hodet, for da er sannsynligvis interaksjon med fremmede menn helt uaktuelt.

Hovedillustrasjon: Skjermdump SVT.