Innvandring

Drapsmenn: 20 prosent er enslige mindreårige asylsøkere

Kartlegging viser at nesten 20 prosent av tenåringer dømt for drap, drapsforsøk og medvirkning til drap, kom til Sverige som enslige mindreårige asylsøkere de seneste årene.

Aftonbladet har kartlagt domfellelser i lagmansretten der ungdom er dømt for drap, drapsforsøk og medvirkning til drap i perioden 2015 til desember 2019. 11 av de 58 dømde er såkalte enslige mindreårige asylsøkere som har kommet til Sverige de seneste årene.

Den typiske tenåringen som er dømt har rusproblemer og en fraværende pappa, i henhold til avisen.

Christian Frödén, gruppeleder ved grenspolitoet i Stockholm, forteller om voldelige oppgjør internt i denne gruppen. En av årsakene til de voldelige oppgjørene er at «man mener at noen oppfører seg for vestlig».

– Det har varit vanligt förekommande med interna våldsuppgörelser med kniv, bland annat stora gängslagsmål. Det kan handla om droguppgörelser, att man tycker någon beter sig för västerländskt eller om helt triviala saker, säger han till Aftonbladet.

Det handler også om at gutter i denne gruppen rekrutteres til kriminelle gjenger. De blir typisk løpegutter og havner nederst i kjeden. Gjenger skal være flinke til å plukke opp enslige mindreårige som kom som asylsøkere. Får de ikke opphold, er det en stor sjanse for at de ender i kriminelle nettverk.

9.000 personer på skolebenken

Sverige har virkelig lagt forholdene til rette for denne utviklingen. Mest sjokkerende er det såkalte gymnasieamnestiet, der 9.000 såkalte enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan, nesten alle unge menn, først fikk avslag for deretter å få opphold. Det var Riksdagen som grep inn og omgjorde utvisningen av dem. Begrunnelsen til Riksdagen var at disse unge mennene hadde opplevd lang saksbehandlingstid. Derfor skulle de få opphold, og de ble pålagt å begynne på videregående skole, som måtte fullføres for at oppholdet skulle bli permanent. Man plasserte altså analfabeter og folk uten tilstrekkelig språkkunnskaper og kjenneskap til den svenske kulturen på skolebenken, og dersom de ikke mestret å ta artium, skal man utvises. Det presset dette påla den enkelte læreren, som med dette ble dommer over asylsøkeren, kan man knapt forestille seg.

Hvor mange av disse 9.000 som ender under jorden i kriminelle nettverk, og etterhvert også ender i domstolen og på drapsstatistikken, kan man jo prøve å forestille seg.