Innvandring

Åkesson: – Sverige er fullt

SDs Jimmie Åkesson flesket til i beste sendetid i går mot den sosialdemokratiske Regjeringen som skal hente 5.000 kvoteflyktninger: "Sverige er fullt", sa han, og avrundet med at "hele Sverige er et utsatt område".

Innvandringen til Sverige, som savner sidestykke historisk, var til debatt i SVT i går.

Det nærmest havarert regjeringspartiet Socialdemokraterna (S), anført av justis- og migrationsminister, Morgan Johansson, klarer ikke  snu tankesettet. Man vil fortsatt fylle på med ikke-vestlige. Etter den voldsomme migrasjonskrisen i 2015 har endog Regjeringen økt antall kvoteflyktninger til nå over 5.000.

Dette var debattens kjerne, og Åkesson holdt fast ved at han også synes kvoteflyktninger er de mest trengende. Det er bare det at forholdene på bakken i Sverige tilsier at landet ikke tåler mer asyl- eller flyktninginnvandring, sa Åkesson:

– Men i dag har ikke Sverige kapasitet. Kommunene sier i høy grad at de ikke har kapasitet. Hvor skal alle disse menneskene bo? Hvilken velferd skal vi gi dem? Hvilke skoler skal de gå i? Disse svarene mangler, og innen man har disse svarene, da må man si stopp. Så enkelt er det, fastslo Åkesson.

Argumentet fra Johansson er det samme som brukes i norsk politikk på den nedsnødde siden av politikken, altså i alle partier unntatt FrP: Nå er ankomstene av asylanter mye lavere, og da skapes det rom for at vi kan ta imot så mange kvoteflyktninger.

-Halvdelen av dem som kommer er barn, tre fjerdedeler er kvinner og barn, og vi snakker om 5.000 personer. Det er en halv promille av Sveriges befolkning, sa Johansson. Ja, en halv promille høres jo forsvinnende lite ut, ikke sant?

«Sverige er fullt»

Åkesson fortsatte med det åpenbare: Sverige tar imot asylanter som ikke har behov for beskyttelse. Han vil ha på plass et nytt system som gjør at de grunnløse reiser hjem. Så lenge ikke dette er ryddet opp i, er kapasiteten sprengt, konkluderte han.

– Dere har skapt segregering. Dere har skapt en velferd i krise. Jeg er lei meg for å si det, men har du fremdeles ikke oppdaget det, at Sverige er fullt. Og vi må gjøre noe med den situasjonen før vi begynne rå fylle på enda mer. Det er den eneste analysen som ethvert nøkternt menneske bør gjøre.

Sverige på topp i EU i 2018 i opphold til asylanter og kvoteflyktninger.

Johansson spilte med kortet «medfølelse». En oppgitt Åkesson parerte slik:

– Ikke prat om medfølelse. Dere valgte å prioritere 9.000 voksne afghanske menn uten grunnlag for å få bli i Sverige (fikk et særlig amnesti etter avslag, red.). Dere har år etter år valgt å prioritere mennesker som ikke skal være her. Og nå prater du med meg om medfølelse. Hvor er medfølelsen med de eldre som ikke får tilgang til den velferden de har rett til? Hvor er medfølelsen med de menneskene som ikke får tilgang til den helsehjelpen de trenger`Folk dør i helsekøene  i Sverige i dag. Og mener alvor med at du vil at flere mennesker skal komme til landet vårt og ta del i velferden. Det finnes ikke rom for det nå.

Fra Åkesson falt også disse ordene: – Den innvandringsrelaterte kriminaliteten er grotesk. Dere har skapt en situasjonen som gjør at vi ikke kan ta imot flere nå.

Det lykkelige mangfoldet

Johansson, for øvrig tidligere journalist før han entret rikspolitikken i 1998, valgte å dra rasismekortet. Som kjent kommer gjerne det kortet når de faglige og fornuftige argumentene ikke holder vann:

– Du vil egentlig ikke at det skal finnes mennesker i Sverige som ikke snakker svensk og som ikke ser omtrent ut slik som du og jeg. Du vil at Sverige skal være en enklave for akkurat dem som har bodd her i hundretalls år, mens jeg mener at Sverige må være et land som fortsatt preges av mangfold. Og dette er en holdnings-forskjell mellom våre, tror jeg, …

Åkesson avbrøt da Johansson en smule irritert: – Mangfold får du ikke når folk kommer hit fra ulike deler av verden og segregerer seg i ulike forsteder. Det er jo ikke mangfold, det er segregasjon. Og det er dere som har ført en segregeringspolitikk. Jeg vil gjerne se at det kommer mange mennesker til vårt land fra andre deler av verden, bidrar til vårt samfunn eller blir en del av vårt samfunn. De skal absolutt snakke svensk om de skal bo i Sverige permanent, det synes jeg skal være et absolutt krav. Men det har ingenting å gjøre med hvordan man ser ut.

– Hele Sverige er et utsatt område

Det er et begynnende opprør i kommunene i Sverige mot å ta imot flere asylsøkere og kvoteflyktninger. Det er «brist» som det heter på det meste. Ikke bare SD- og M-styrte kommuner setter foten ned nå og vil ikke ta imot flere asylsøkere eller kvoteflyktninger. Kommunalråd i Södertälje for S, Boel Godner, kaller situasjonen i sin kommune for «helt absurd». Hun peker da på alle flyktninger de har tatt imot de siste årene som har satt ytterligere fart i segregeringen. Godner definerer innvandringen som «helt ukontrollert», og hun vil ha innstramninger.

Det er her debatten mellom Åkesson og Johansson rettes inn mot den såkalte EBO-loven (loven om egen bolig). Den innebærer at at Migrationsverket utbetaler økonomisk bistand, først og fremst dagpenger, til nyankomne selv om de ikke bosetter seg på anvist asylmottak, men skaffer seg selv bolig. Fra årsskiftet ble denne loven endret. Nå begrenses muligheten til å bosette seg i et antall kommuner, rundt 32 stykker. Asylsøkere som nå bosetter seg i såkalte utsatte områder i disse kommunene vil miste retten til dagpenger. Eksempelvis nevnte Godner vil at alle kommuner skal inn under den nye regelen. Alle kommuner og ikke bare kommuner med utsatte områder. 

Programlederen spør Johansson om han vil åpne for at hele kommuner, ikke bare de utsatte områdene, kan komme inn under den nye ordningen: – Vi vår se hvordan kommunene håndterer disse spørsmålene, er svaret.

Det er da Åkesson kaster seg frempå og får de siste ordene:

«Min oppfatning er at hele Sverige er et utsatt område i dag.»

Det er grunn til at opprøret i kommune-Sverige mot å ta imot flere nye vil spre seg, og hva gjør Regjeringen Löfven da? Tar frem tvangsmidler?

Aktuellt SVT kl 21.00 28. januar 2020