Politikk

Svimlende 110 millioner offentlige kroner til Human-Etisk Forbund

Som livssynssamfunn mottar Human-Etisk Forbund over 100 millioner kroner i 2020 fra stat og kommune. Over 10 millioner går fra konten til Oslo kommune i år. Forbundet forventer ytterligere vekst i støtte.

Human-Etisk Forbund er på den samme offentlige potten som alle andre tros- og livssynssamfunn. Tidligere i dag meldte vi at 32 millioner skattekroner går fra Oslos borgere til byens over 50 moskeer.

Medlemsmasse eksplodert

20. november i år ble det klart at Human-Etisk Forbund (HEF) har satt ny medlemsrekord: over 7.100 personer hadde da meldt seg inn i HEF siden årskiftet. Det totale antallet medlemmer passerte da 95.000.

HEF har medlemmer over hele landet. I Oslo er medlemsmassen på 17.570, i henhold til tall vi har fått fra Gravferdsetaten i Oslo kommune. Skattebetalerne i Oslo sponser således HEF med om lag 10,5 millioner kroner.

I Oslo er støtten på 596 kroner per medlem. Fra staten ved Fylkesmannen er støtten 589 kroner per medlem. Dette betyr at HEFs til sammen 95.023 medlemmer (per 20. november) vil motta over 112 millioner kroner for 2020 fra stat og kommune.

HEF: – Vi kan bli veldig store

Generalsekretær Trond Enger mener potensialet er stort for ytterligere vekst.

– Over halvparten av Norges befolkning har humanistisk livssyn uten gudstro. Vi kan bli veldig store hvis bare en liten andel av disse melder seg inn hos oss, sier han.

Hvis Enger får det som han ønsker, betyr i så fall dette at potten til moskeer og alle andre tros- og livssynssamfunn vil øke ytterligere. Grunnen til at støtten per medlem øker for hvert år, er den stadige nedgangen i antall medlemmer i Den norske kirke. For å kompensere det økonomiske tapet til kirken, må dermed støtten til per medlem økes. Og ettersom Norge praktiserer likebehandling av alle godkjente tros- og livssynssamfunn, betyr dette at støtten økes til alle.