Islam

SV påstår at Jesus mor Maria brukte hijab!

Det politiske symbolet hijab ble skapt på 1900-tallet. Nå går SVs senior, Karin Andersen, ut og sier at Jesus sin mor brukte hijab! Hva foregår i de fortapte sosialistenes hoder annet enn at de vil ha mer og mer islam?

Vi har i lenge tid luktet utviklingen til SV. SV satser på velgere blant de muslimske troende, altså moskémuslimene. Ikke hverdagsmuslimene, som er livredde for at islam skal få makt i Norge. Livredde fordi de vet hvilket mørke som da vil senke seg over den hittil frie nasjonen Norge. De frie muslimene har ikke minst bakgrunn som flyktninger fra Ayatollah Khomeinis islamske despoti som ble etablert på slutten av 70-talle, og tiltok i styrke på 80-tallet, med blant annet påbud om at kvinner måtte dekke alt hår, med mer.

«Født av en hijabbærende mor»

Her er Karin Andersen, sentral i SV i mange år, sin status på Facebook:

Hijabbærende Maria, altså. Hijab i SVs hjerte. Og hijab med H, som om hijab er hellig.

Og Andersen får det hun ville ha: mange likes og hyggelige hilsener fra nedsnødde nordmenn  .

Historieundervisning er hva Andersen trenger. Når, Andersen, ble hijab introdusert? Nei, ikke av Muhammed for 1.400 år siden. Plagget ble politisk innført i forrige århundre. Antakelig var det Det muslimske brorskapet, verdens største islamistiske organisasjon, som stod bak. De lærde strides. Var det på 70-tallet, eller var det på 20-tallet, da Brorskapet ble stiftet?  

Jeg stemte SV i yngre år. Jeg var feminist på min hals (særlig mine venner fra Norsk journalisthøyskole i 1990 – 1992 kan nok bekrefte det). Jeg stemte SV fordi jeg trodde partiet var genuint opptatt av barn og kvinner, ikke minst retten til å bli beskyttet mot overgrep.

Så feil jeg tok. Og så til de grader SV åpent demonstrerer nå at de har valgt de totalitære, kvinnefiendtliges side. SV har dertil fått vararepresentan Marian Hussain, somalier med hijab på hodet Stortinget. SV lot henne fremme forslag om en handlingsplan mot angivelig «islamofobi og muslimfiendtlighet». Hva med kristofobi i egne rekker? Hva med tilvandret ekstremrasistisk klankultur fra Somalia, Pakistan etc?

Hva skjedde med SV?

Det første partiet på Stortinget som på 90-tallet inviterte meg til å holde foredrag var SV, rettere sagt SU, den gang anført av Heikki Holmås og Inga Marte Thorkildsen.

Dette er nå SV.Faksimile fra Vårt Oslo 18. juni.

Hvorfor ble jeg invitert? Selvsagt handlet det om min kamp for alle jenter og kvinners frihet (den undertrykkende tradisjonen med arrangerte ekteskap var hovedtemaet). SU var på min side hva gjelder alle jenters rett til frihet.

HRS startet forsiktig opp i 2000, og ble etablert som en stiftelse i 2001. Vi fikk det definitive gjennombruddet maktpolitisk første halvår i 2002 grunnet æresdrapet av Fadime i Sverige, deretter ble Anooshe henrettet av ektemannen i Kristiansund. Gjennombruddet kom fordi vi hadde kunnskap, forslag til tiltak og vi hadde troverdige kilder som åpent arbeidet opp mot politikere og media basert på egne erfaringer med tradisjonsbestemte overgrep (norskpakistanske Jeanette og norskmarokkanske Nadia). Vi har mange år etter dette blitt fortalt følgende fra FrP-topphold:

– SV var desidert mest positivt innstilt til HRS av alle partier grunnet deres fokus på barns og kvinners rettigheter.

Snakker om snuoperasjon etter islams økende makt…

Vi skal tett følge islam-SV fremover. For dette partiets ideologiske dreining – igjen – mot totalitære krefter, fordrer at vi er på vakt som samfunn.