Den kulturelle revolusjonen

Kirke tillot muslimsk bønnerop: – Et ønske om fred, sier presten

Presten Åke Nordlundh åpnet kirken for muslimsk bønnerop med et ønske om fred for alle, uansett religiøs tilhørighet. Presten får støtte fra andre med prestekappe.

I slutten av forrige uke fikk innbyggerne i den lille kommunen Pajala nord i Sverige en ny opplevelse: Fra den lokale kirken kunne man høre muslimsk bønnerop. Dette skjedde på et årlig kulturarrangement, European Festival of the Night. Ikke alle synes dette var greit, men presten Åke Nordlundh forsvarer valget med at bønneropet ikke skjedde under en vanlig gudstjeneste.

– Dette er ingen gudstjeneste i vanlig forstand, men et mangfoldsarrangement, et kulturelt uttrykk for felles ønske om fred uansett religiøs tilhørighet.

En av arrangørene, Vox Pacis, ble grunnlagt som reaksjon på Muhammedkarikaturene i 2005.

Nordlundh får støtte fra Stockholms domkirkeforsamling, ved Hans Ulfvebrand.

– Det er min kristne overbevisning at hvis jeg daglig øver meg i å fordype meg i min kristne tro og identitet, kan jeg samtidig være nysgjerrig på og spørre hva andre overbevisninger kan tilføre.

Dette mens vi venter på den første moskeen som lar kirkeklokker ringe fra sitt hellige hus.

Samnytt

Hovedfoto:HRS