Forskjellsbehandling og diskriminering

Vis oss det rasistiske klassebildet, Salma Ahmed

Salma Ahmed forteller i VG at hun som barn ble presset til siden av en lærer da det skulle tas klassebilde. Læreren ville ikke at hun, som er brun i huden, skulle bli med på fotoet. Hvis dette stemmer, er det så grovt rasistisk mot et barn at vi nå forventer at Salma Ahmed dokumenterer hendelsen.

Hun er fryktelig sint, den unge læreren Salma Ahmed. På oss i Vesten.

Derfor skrev hun nylig en kronikk i VG, «Derfor er jeg lei». Det handler om angivelig utbredt rasisme i det norske samfunnet og slaveriet Vesten har stått bak historisk. At det i dag er et utbredt slaveri i land i Afrika og Asia, lar vi ligge. Det har en annen behørig respondert på i samme avis. Slaveri pågår i dag overfor titalls millioner mennesker. Jeg har også selv sett og opplevd det med egne øyne i et land som Pakistan.

Det interessante om rasisme i kronikken til Ahmed, er denne påstanden:

Det handler om at jeg som svart må søke flere jobber for det er vanskeligere for meg å få en. Det handler om at jeg har blitt stirret på i Oslos gater siden jeg var et lite barn og aldri forsto hvorfor folk skulle se på meg så fælt. Det handler om at min lærer på barneskolen skjøv meg til siden og tok et klassebilde hvor det så beleilig endte opp med at jeg var den eneste som ikke kom med på bildet. Er det nå du skal spørre hvor mange mørkhudede vi var i klassen? 1 (utheving, red.).

Fordrer dokumentasjon

Det Ahmed her forteller er forferdelig alvorlig. En slik grov rasisme overfor barn er fullstendig utålelig i Norge (og resten av verden). Påstanden bør følges av dokumentasjon, for hvis dette stemmer, så må det få konsekvenser for læreren som utsatte et uskyldig barn for et slikt overgrep. Vi ber derfor Ahmed om å fortelle på hvilken skole dette skjedde, hvor gammel hun var og hvem læreren var. En så alvorlig hendelse burde også bety at Ahemd gikk hjem og fortalte om hva som hadde skjedd. Kan foreldre/foresatte bekrefte dette og gi detaljer? Men aller viktigst er fotodokumentasjonen: Kan Ahmed i tillegg legge frem bildet der hun ikke er med?

At all dokumentasjon legges frem, er også helt avgjørende for å kunne konfrontere læreren og skolens ledelse med hva som faktisk skjedde da et barn, som eneste elev i en klasse, ikke ble med på klassefoto. Og om hun eventuelt ikke er med på fotoet, kan kanskje historien være en annen? Det vil muligens være av avgjørende betydning å få læreren/skolen i tale.

For dette er alvorlig. Det er grov rasisme, det Ahmed forteller, som bør dokumenteres i detalj, for slik vil vi overhodet ikke ha det i Norge. Og en lærer som gjør noe slikt mot et barn, bør selvsagt sparkes.

Foto: Privat, skjermdump VG