demo.protest.utvisteimamer.sverige2

Demonstrasjon i Stockholm mot utvisninger av "våre imamer".