demo.protest.utvisteimamer.sverige

Demonstrasjon da imamer ble satt i varetekt i mai i år. Et bilde, særlig kvinnene tuil høyre, sier mer enn 1.000 ord.