mølle1

José og Marco legger nyt ttak på møllen på gården. Der blir det antakelig enda flere sengeplasser på gården.