Stopper levering av varm mat til eldre

Det må spares, og dermed kuttes all varm mat til eldre. Ei heller får de vaske- og ryddehjelp oftere enn hver tredje uke. Da snakker vi selvsagt Sverige, og det kan bli Norge i morgen.

I Ystad kommune i Skåne får trengende eldre levert ett varmt måltid om dagen på døren. Nå er det kroken på døren. 89-årige Olle Mårtensson må selv ta seg til dagligvarebutikken og handle inn ferdiglagede matretter som han må varme opp, sier kommunen. Men det klarer ikke Olle på snart 90 år.

Datteren Gun er fortvilet. Hun satte pris på at faren fikk både mat som er næringsrik ved lunsjtider, sosial kontakt og en opplevelse av trygghet. Nå raseres dette. Hun frykter at farens helsetilstand vil svekkes.

– Og de som kommer rundt kl 12 er også veldig viktige for den sosiale kontakten. Det betyr at han får noen å prate med. I hans alder er det jo nesten ingen venner igjen lenger.

Har ikke med innvandringens kostnader å gjøre, påstås det

Kommune-Sverige sliter økonomisk. Derfor høynes skattene og det skal også spares. At den økonmiske belastningen med å «åpne hjertene» for tredje verdens ankomster har noe med situasjonen å gjøre, benektes totalt.

Dan Kjelsson som är socialchef i Ystad hävdar att underskottet i socialförvaltningen inte beror på att nyanlända har kommit till kommunen. Enligt honom handlar det istället om att fler blir äldre och att de insatser de behöver blivit alltmer omfattande.

– Vi har också en ökad volym när det gäller omhändertagande av barn och unga som far illa, till exempel. Och det är väldigt kostsamma placeringar även om vi jobbar med hemmalösningar och öppenvård. Sedan är det generellt volymökningar när det gäller funktionsnedsatta eller personer som behöver individ- och familjeomsorg, försvarar sig Kjellsson.

Sverige klarte altså ikke å planlegge for en tid med flere eldre som lever lenger? Tro det den som vil. Og hvem er alle disse barna og unge som trenger offentlig hjelp? Og økte volum med folk som er funksjonshemmede? Etc. Er alle innfødte svensker? Neppe. Og hvorfor underslås det hva det koster å bosette rundt 600 migranter/asylsøkere/flyktninger siste årene?

Det er bare å minne om alle de svenske pensjonistene som lever på gaten i Sverige og står i suppekø. De salderes i de offentlige budsjettene. Snart kommer vinteren, og vi forventer ikke at svenske medier setter søkelyset på deres skjebne. Det ville jo avkle de samme mediers svik overfor dem som bygde det som ble en velferdsstat i verdensklasse i nær fortid. Og alle andre i Sverige som nå lider under at svenske politikere i tospann med mediene ikke hadde fnugg av magemål i spørsmålet om bærekraftig/ikke-bærekraftig innvandring. Sistnevnte var knapt til diskusjon.

Regnskapets time kommer nok en dag. Men om det vil bli for sent til å rette opp det skakkjørte Sverige, se det er en helt annen skål. Det tar som kjent langt lengre tid å bygge opp enn å bryte ned.

Samnytt