Innvandring

Sjokkmåling: Over en av fire vil returnere muslimene til hjemlandet

28 prosent av danskene vil sende muslimene tilbake til opprinnelseslandet. Målingen ryster den danske eliten, som dertil må innrømme at det ikke nødvendigvis er folk det noe feil med, men en politikk som for lengst har havarert.

Det sjokkerende høye antallet bekrefter en politisk fallitt: Innvandringspolitikken overfor den islamdominerte verden har vært totalt forfeilet.

La oss skyte dette inn med en gang: Vi har i mange år advart mot at nettopp dette kunne skje. En alt for høy innvandring av folk fra islamske land som har liten evne (og en del heller ikke vilje) til å bli en del av et moderne samfunn som Norge eller Danmark, vil kunne føre til en generell motstand mot muslimer. Alle muslimer dras dermed over samme kam, de som bidrar positivt og de som ikke gjør det.

Det er i dette lyset det sjokkerende resultatet fra Danmark bør leses. Særlig på 90-tallet kunne man visstnok ikke få nok innvandring av nye ektefeller fra typisk land dominert av islam. Denne kjedeinnvandringen strupet mulighetene for å få til en generell og reell integrering. Unge mennesker, kanskje født her, ble brukt av storfamilie og klan til å hente nye, ofte familiemedlemmer, gjennom transkontinentale tvangsekteskap. Barn født i slike ekteskap fikk dermed kanskje en mor eller far som som verken kunne språket godt nok eller var en verdimessig del av det nye samfunnet de hadde bosatt seg i. HRS, og noen ytterst få andre, advarte kraftig om at politikken var både ødeleggende for integreringen og også betød at staten tillot innvandring gjennom grove lovbrudd, nemlig tvangsekteskap. Vi advarte også sterkt i et feministisk perspektiv: Hva med unge kvinner som hentes hit gjennom ekteskap? Hva har de å stille opp med overfor makten i storfamilien her? Og hva med jenter født i Norge som tvinges til å hente typisk fettere fra den ekstrempartriarkalske landsbygda? Hva med deres muligheter til å få innfridd grunnleggende menneskerettigheter?

Vi ble stigmatisert og kalt innvandringsfiendtlige og fremmedfiendtlige, og derfra var veien kort til rasisme. De «gode» i SV og ARS og liknende organisasjoner ble heiet frem av mediene som «humane». Og de ble oppfattet som kloke av de samme mediene når det ble hevdet at arrangerte ekteskap er et frivillig anliggende etc.

Ja, dette er et veritabelt skammens kapittel i nyere norsk historie.

Selvsagt er også asylpolitikken en del av problemet, bare så det er sagt. Men hovedtyngden av de som har kommet fra 3. verden siden slutten av 70-tallet har kommet som ektefeller. Og tross de lave asylankomstene nå, ikke tro at dette ikke får konsekvenser for ytterligere innvandring av ektefeller og barn.

Målingens resultat

Den samme politikken ble ført i Norge og Danmark av vekslende regjeringer, oftest utgått av sosialdemokratene, norske Ap og danske S. Nå er resultatene av politikken gjennom flere tiår så tydelig at de ikke kan benektes lengre. Personer fra land i den islamdominerte verden topper statistikker de ikke burde toppe (bruk av trygd, kriminalitet og segregerte miljø som lever på siden av storsamfunnet). Og dermed mister flere og flere borgere, veltilpassede innvandrere inkludert, tålmodigheten. Folk har fått nok.

Derfor sier nå 28 prosent av danskene seg helt enig (17,1 prosent) eller delvis enig (10,9 prosent) i utsagnet «Muslimske innvandrere bør sendes ut av landet».

Hvilke parti stemmer de som vil sende muslimene ut på? De er å finne i begge blokkene:

Godt hver fjerde af dem, som erklærer sig ”helt enige” i synspunktet om, at muslimske indvandrere bør sendes ud af landet, stemte på et parti i rød blok ved valget, godt hver fjerde stemte på V, K eller LA, og knap 45 procent stemte på enten Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige eller Stram Kurs.

Som i Norge, bryter også dette mot religionsfriheten nedfelt i den danske grunnloven. Men flere og flere, antar vi, opplever at islam ikke er som andre religioner. Islam er sterkt preget av juss, og dermed politikk. Det spirituelle er kun et slør over en ideologi, kan man argumentere.

Men igjen; det er politikerne som har kjørt folks demokratiske vilje i senk. De kan ene og alene takke seg selv for en negativ utvikling som ikke lenger kan bortforklares.

Uten arbeid, returner dem også

Målingen, utført av Mandag Morgen, viser også at hele 39 prosent vil at innvandrere uten jobb også skal returneres til sitt opprinnelsesland. 21,7 prosent er helt enig, 17 prosent er delvis enig i dette utsagnet: «Innvandrere som ikke har jobb bør sendes ut av landet.»

Danskene har aldri før vært så bekymret for innvandringen som nå. Halvparten ser innvandringen «som en trussel», noe som er markant høyere enn i 2011, og det til tross for at nedgangen i asylinnvandring er betydelig redusert.

27 prosent ønsker en strengere innvandrings- og asylpolitikk, viser samme undersøkelse.

Ikke overraskende er de eldre hardere i klypa enn de yngre. Men heller ikke de unge vil ha åpnere grenser, viser målingen.

Undersøkelsen bygger på 5.900 respondenter. Den bør ta nattesøvnen fra politisk ledelse. Hva tror man danske, eller nordmenn, vil svare om bare knappe fem år når man daglig får eksempler på en politikk som fremstår som et gigantisk mageplask, jamfør siste helgs voldsmareritt i Oslo?

Mandag Morgen