Islam

Per-Willy Amundsen utpekes som islamofob i EU-støttet rapport

Tidligere justisminister, Per-Willy Amundsen (FrP), henges ut som islamofob i en EU-finansiert rapport. Ved nærmere lesing er det nok heller slik at det er rapportørene og EU som er islamofobe: de skjelver i angst med tanken på å si et skjevt ord om den raskest voksende totalitære ideologien siden nazismen og kommunismen

«European Islamophobia Report 2018» er publisert av SETA, en tyrkisk basert organisasjon som jobber med forskning innen politikk, økonomi og samfunn. SETA har underavdelinger i Washington DC, Cairo, Berlin og Brussel. Og det er nettopp fra sistnevnte by, EU-hovedstaden, SETA har hentet finansieringen til den 848 sider lange rapporten som tar for seg til sammen 34 europeiske land. Hvert land har sin lokale forfatter, og for Norges vedkommende er det for oss et ukjent navn,Vemund Aarbakke. Aarbakke har spesiale på muslimske minoriteter i Hellas, og ser i dag ut til å ha et professorat ved Aristotle University i Athen.

Tåkelegging – igjen

Aarbakke fremhever tre organisasjoner innledningsvis som de fremste i å bekjempe islamofobi i Norge: Minotenk, Antirasistisk senter og Holocaust-senteret, alle ikke-statlige, statstøttede organisasjoner (såkalte NGO-er). Da kan vi vel slå fast at Aarbakke allerede har vist hvilken side han står på. Vi har nemlig aldri registrert et eneste fornuftsbasert blikk på islam fra noen av disse statstøttede gruppene. Tvert om har vi registrert det ene forsøket etter det andre på å hvitvaske og tåkelegge islams mørke sider. Vi kan heller ikke si at vi har registrert noen positive resultat av deres arbeid, for handlingsplan mot muslimhat kan ikke ses som annet enn nok et ønske om å undergrave reelle problemer moské-/makt-islam bringer inn i et fritt samfunn.

Det vi deretter kan slå fast er at Aarbakke heller ikke har ett eneste kritisk eller faktuelt blikk på islams tilstedeværelse og vekst i Vest-Europa. Ikke ett. Det er islamofobi han leter etter med lys og lykt. Og det er i den islamofobe grøften han først og fremst prøver å grave ned Per-Willy Amundsen.

La oss ta et kort tilbakeblikk, på en kronikk Amundsen skrev en i 2011 om islam, og som fikk mye oppmerksomhet. Hvorfor? Fordi hans tanker var balanserte og bekreftet til fulle at hans ideologiske ståsted er enkeltmenneskets personlige frihet og et samfunn basert på kritisk fornuft og derfor en sekulær rettsstat. Kronikken var så edruelig og uangripelig at det vanlige hylekoret valgte å tie, og da er vel alt sagt om hvilken «islamofobiske» dagsorden Amundsen fremviste.

«Bevisrekken» mot Amundsen

Det kanskje mest «fellende beviset» Aarbakke trekker frem er fra i fjor, da Amundsen reagerte på at en ung kvinne som i sikkerhetskontrollen på flyplassen Evenes, Harstad, mente seg forulempet av personalet fordi hun måtte fjerne hijaben. Hun mente at personalet burde tatt henne med til «et privat rom» der hun kunne ta den av seg uten at alle andre kunne se håret hennes. For å ta av seg hijaben foran Hvermansen er som at vi andre «hadde blitt tvunget til å ta av seg buksen eller skjorten i offentligheten», argumenterte hun, og fikk full støtte på sin klage fra flyplassens ledelse.

Da gikk Amundsen ut på Facebook med følgende melding, 8. november 2018:

Muslimer må tilpasse seg Norge. Sikkerhetspersonalet ved Harstad/Narvik Lufthavn Evenes gjør bare jobben sin. Dersom denne muslimen føler seg trakassert, kan hun gjerne reise hjem til sitt opprinnelsesland og leve ut sin «frihet» der. At lufthavnsjef Anne Britt Bekken beklager hendelsen, er kun et ubegripelig utslag av politisk korrekthet. Stå opp for dine ansatte!

På Facebook samme år, 30. juli, la Amundsen ut denne statusen, med referanse ovennevnte til kronikk i 2011:

Det jeg sa i 2011 gjelder fremdeles: «Se deg litt rundt i verden. Hvorfor tilhører majoriteten av landene i den muslimske verden, på tross av sine mange naturressurser og rikdommer, likevel det vi betegner som utviklingsland? Hvorfor har disse landene, med bred pensel, undertrykkelse der vi har frihet? Islamsk fundamentalisme der vi har vitenskap? Nepotisme og sharia der vi har demokrati og rettsstat? Og vel «ingenting» der vi har sekularisme? Se meg inn i øynene og fortell meg at dette ikke har noe med islam å gjøre – og tro på det selv.»

22. juli 2018, la Amundsen ut denne statusen, forteller Aarbakke, som altså er bevis på irrasjonell og sykelig frykt for islam:

Det er et 100 prosent legitimt standpunkt å mene at vi må begrense innvandringen fra muslimske land til Norge og Europa. Mer enn det: det er helt nødvendig politikk dersom vi ønsker å bevare vår del av verden slik vi kjenner den.

Derfor er det skremmende at personer på venstresiden bruker syvårsdagen for de forferdelige terrorhandlingene som rammet AUF og regjeringskvartalet, som begrunnelse for å stilne innvandringskritiske ytringer.

Lars Gule går i dag på Facebook svært langt i å klistre terrorhandlingene til FrP. Det kommer fra en person som selv har deltatt i en terrororganisasjon og som tilsynelatende forberedte terroraksjoner mot Israel. Han ble også dømt for ulovlig besittelse av sprengstoff.

Slike uttalelser er ikke bare spinnville og fornærmende, det viser hvor liten respekt venstresiden har for de av oss som mener noe annet enn dem. Mange venstreradikale er grunnleggende udemokratiske og forsøker å begrense ytringsfriheten til sine motstandere ved å fremstille dem som farlige ekstremister. Dessverre er det slik venstresiden opererer.

Jeg aksepterer ikke venstresidens spilleregler. Jeg forbeholder meg retten til å ytre at folkevandringen fra muslimske land bør opphøre, samtidig som jeg vil kjempe mot alle forsøk på å begrense ytringsfriheten og voldsutøvelser for å fremme sitt syn – uansett hva det måtte være.

La oss ha en fri, anstendig og opplyst debatt, uten bruk av stygge triks for å kneble våre meningsmotstandere. Det bør gjelde for alle.

Og hva er det Aarbakke mener er islamofobisk her? Jo, dette:

22.07.2018: Per-Willy Amundsen advocated once more on Facebook that immigration from Muslim countries to Norway and Europe must be restricted.

Ja, innnvandringen er allerede restricted, Aarbakke, har du ikke fått med deg det? Men Amundsen mener altså at den ikke er nok restricted.

Aarbakke har ikke tatt innover seg noe som helst av alle problemer den form for innvandring vi har hatt fra den islamdominerte verden har ført til. Nada. Ingenting. Derfor er det naturlig at han også klistrer islamofobi til denne Facebook-statusen fra 8. juni 2018, som omhandler fengslingen av Tommy Robinson på bakgrunn av at han filmet utenfor en rettssak der menn var tiltalt for massevoldtekter av jentebarn:

De etablerte medienes berøringsangst for alt negativt som kan kobles til innvandring og islam er ille. Men når de forsvarer begrensninger i ytringsfriheten, heller enn å ta tak i ubehagelige tema, da er det virkelig grunn til å bli bekymret.

Aarbakk kommentere denne statusen slik:

08.06.2018: The MP Per-Willy Amundsen criticised mainstream media on Facebook for avoiding negative news related to immigration and Islam.

Jeg trodde i mitt enfold at det nå etter rundt 20 års taushet om de vanvittige grooming-sakene i Storbritannia var en ganske samstemt enighet i mediene om at de sviktet de britiske jentene i frykt for å «fremme» rasisme mot overgriperne, i hovedsak muslimske menn fra Pakistan. Hvor er  Aarbakkes lojalitet? Hos de sårbare eller overgriperne?

En avkledende konklusjon fra gårsdagens mann

Det er liten tvil om at Aarbakke mener følgende, som han refererer i de siste tre setningene om «Konlusjon og politisk anbefalinger»:

It is important to question both our own concepts and the concepts of new citizens. An open letter to the prime minister by the 15-year-old Bismah Ejaz expressed her desire to be accepted as a Norwegian Muslim. In other words, Islam should not be considered a foreign element to our concept of “Norwegianess».

Vel, nå er det slik at den islam som er i maktposisjon avskyr de verdiene som ligger til grunn for det gode Norge; likestilling, likeverd, religiøs frihet og ytringsfrihet. Det er vel nettopp derfor vi ser undersøkelser fra kontinentet der befolkningene uttrykker sterk skepsis til islam, sist fremkommet i Frankrike. 61 prosent av befolkningen mener at islam er uforenelig med franske verdier. 78 prosent mener at islam truer det sekulære fundamentet  til republikken.

Og selvsagt er det overhodet ingenting «norsk» ved hijab, uansett hvor mye forskere og akademikere skulle drømme om akkurat det. Og nettopp derfor sier 75 prosent av den franske befolkningen at de vil forby offentlige ansatte å bruke religiøse symboler.

Den rette konklusjonen er altså denne: Per-Willy Amundsen har etter alle solemerker folket med seg i sin sunne skepsis til det raskest voksende ideologiske mørket i Norge.

Aarbakke er ikke gårsdagens mann, han er det forrige århundrets mann. Og dette er hva EUs midler går til, hentet fra skattebetalere i EU som står opp hver morgen og går på jobb og slik gjør sin samfunnsplikt. For akademikere trodde jeg faktisk at det var deres fordømte plikt å være sannhetssøkende og opplyste. Men dessverre, den arten, den sannhetssøkende, den er en særdeles sjelden art, og man kan undre seg om denne arten faktisk er utrydningstruet. I alle fall i møte med islam.

European Islamophobia Report 2018.