Forskjellsbehandling og diskriminering

Hvit? Rasist!

Dere har hørt om «kritiske hvithetsstudier»? Ikke det - pris deg lykkelig.

«Rasisme handler også om en hvit overlegenhetsideologi,» skriver førsteamanuensis Sandra Fylkesnes fra OsloMet på Afrika.no.

Fylkesnes jobber med postkolonialisme, flerkulturell lærerutdanning og kritiske hvithetsstudier. Hun har forelsket seg i skjult hverdagsrasisme hos hvite mennesker.

«Rasisme handler også om en hvit overlegenhetsideologi – en hvit form for skjult hverdagsrasisme som er såpass internalisert i våre hoder at den kommer til uttrykk i praksiser vi hvite oppfatter som normale og hverdagslige».

Hvorfor dette behovet for å klebe rasisme til en spesifikk hudfarge? Les så denne teksten av Sandra Fylkesnes nedenfor minst to ganger:

«Innenfor dette feltet blir hvithet forstått som nedarvede rester fra vår felles koloniale og imperiale historie».

«Rasisme sett fra et kritisk hvithetsperspektiv handler om en hvit overlegenhetsideologi som kommer til uttrykk i praksis. Denne ideologien er såpass internalisert i våre hoder at den oppfattes som normal, vanlig og hverdagslig. Selv om den ikke er så tydelig, ligger den til grunn for mange handlinger. Det spesielle ved denne hvithetens ideologiske rasisme er at den kommer til uttrykk som veldig små, nesten usynlige, systematiske hverdagspraksiser og at den er allestedsnærværende: Ingen slipper unna!»

Sjokkerende! Tør jeg minne forfatteren om at innvandrerbefolkningen i Norge utgjør rundt 1 million mennesker som har skapt noen store utfordringer hvor flere minoritetsgrupper er kraftig overrepresentert på kriminalitets-, utdannings-, sysselsetting- og likestillings statistikken.

Hvis noen tillater å si det høyt, er det liksom «en hvit overlegenhetsideologi» som kommer til uttrykk da?

Det er forstemmende når akademikere prøver å stemple hele den norsk-etniske befolkningen som spesielt rasistiske. At nordmenn tilhører en overlegenhetsideologi. En slags medfødt rasisme som fikk sitt institusjonelle uttrykk i den transatlantiske slavehandelen, rasesegregering, imperialisme, apartheid i Sør-Afrika og generelt forfølgelser av mørkhudede.

Det er så drøyt.

Fylkesnes er fullstendig fastlåst: «For å se rasismen, må vi vite hvordan hvithet virker.» Virkelig?

Men i mine øyne svært rasistisk. Tenk hvis vi hadde hevdet: For å se rasismen, må vi vite hvordan brunhet virker. Det hadde blitt ramaskrik.

«Hvit overlegenhetsideologisk rasisme kan til og med komme til uttrykk via handlinger som er basert på godhet, kjærlighet og sympati. Gode intensjoner avler, som vi alle vet, ikke nødvendigvis gode resultater. Hvites godhet, kjærlighet og sympati for deres melaninrike og definerte ‘andre’ frikjøper dem ikke fra sin hvithet. Å være inkluderingsorientert er ikke, til manges overraskelse, nødvendigvis en utgangsbillett».

Det er dårer som skriver slike tekster. Helt skandaløst.