Politikk

Grønne barn i alle aldre

Barn i alle aldre jubler for MDGs lettvinte slagord. Full stans i norsk oljeutvinning, jubler hylekoret - akkurat som om det har noen betydning for klimaet på jorda. Men det vil ha stor betydning for norsk økonomi og våre arbeidsplasser.

Sannheten må være at Miljøpartiet de Grønne (MDG) er fanatikerne som gir blaffen i norsk økonomi og arbeidsplasser. Eller de vet ikke bedre.

For MDG er det av underordnet betydning at 270.000 arbeidsplasser kan forsvinne fra Norge. Ringvirkningene av nedleggelsen av oljeindustrien vil få enorme konsekvenser. Det vil ikke bare gå ut over tilbudene fra for eksempel helsesektoren, utdanningssektoren, samferdsel, eldreomsorg, alderspensjoner og andre trygdeytelser, men også rundt 900.000 ansatte i offentlig sektor må sette sin lit til «grønne arbeidsplasser».

900.000 utgjør en tredjedel av det totale antallet sysselsatte i landet. MDG skal altså bidra til at alle disse lever av «grønn planøkonomi» når innsprøytingen av rundt 230 milliarder kroner hvert år til staten, altså oss, bortfaller fra oljesektoren.

Miljøpartiet MDG har latt seg inspirere av den unge svenske klimaaktivisten Greta Thunberg. Arild Hermstad, nasjonal talsperson for MDG, mener jenta har skrevet seg inn i historiebøkene (intet mindre) og MDGs stortingsrepresentant Une Bastholm har fremmet en rekke forslag på Stortinget for å innfri barnas krav rundt om i verden. Det er til å gråte av.

Nå snakkes det om rettferdig «klimabyrde» for Norge. MDG mener Norge må ta et mye større ansvar for andre lands klimautslipp. Partiet ønsker at det årlig skal overføres 65 milliarder kroner (!) fra oljefondet til FNs grønne klimafond – samtidig med å redusere klimautslippene på norsk territorium med 60 prosent innen 2030.

Det stopper ikke der.

I en melding på Twitter skriver Emil Snorre Alnæs, styremedlem i MDG Gamlebyen (Oslo), at oljearbeidere kan sammenlignes med slavedrivere og nazister.

Herre min hatt så mange tullinger som har funnet veien til dette partiet.

MDG mener at Norge ikke bare skal redde verden fra en miljøkatastrofe, men også ta større ansvar for mennesker på flukt fra krig og forfølgelse. Det må innføres en anstendig flyktningpolitikk. Norge må stå opp for flyktningretten. Vi må ha et tettere samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger. Vi må ta vare på flere flyktninger og ta ansvar for økonomisk, økologisk og sosial bærekraft i verden.

Kan dette kategoriseres som annet enn spinnvill stormannsgalskap? Hvilket oppegående menneske biter på dette?

MDG mener at flyktningstrømmen, som inkluderer migrantstrømmen, til Europa kan stanses gjennom å motvirke klimaendringer. Hvilken tidshorisont snakker vi om her?

Tyskland har satt ned en kommisjon for å planlegge styrt nedleggelse av kullkraftverkene. Det vil MDG kopiere for å avvikle norsk oljeindustri.

En annen aktivist fra MDG-rekkene mener det er en god idé å løse utfordringene med Norges aldrende befolkning og lave fødselstall med økt innvandring. MDG sier nemlig at innvandring lønner seg: «ikke fordi de er innvandrere, men fordi alle er mennesker, med mål og ambisjoner».

Ja, vi er bare mennesker alle sammen som vil hverandre godt, eller hva?

Dere vet, loven om den universelle mellommenneskelige kjærligheten – vi må bare legge til rette for den, så blir verden et fint sted.

MDG-aktivistene kan umulig lest Grete Brochmann rapportene (NOU-ene) som konkluderer med at innvandringen er svært kostbar. Den har ført til økende arbeidslivskriminalitet, lavlønnskonkurranse, sosial dumping og en eksplosjon i sosiale utgifter. Innvandring blir aldri et bærekraftig alternativ til å føde egne barn. Punktum.

Det er smått ubegripelig hva disse miljøaktivistene klarer å lire av seg. Det er et sykdomstegn i tiden. Det skyldes blant annet at «den fjerde statsmakt» – pressen – ikke har gjort jobben de er satt til å gjøre. At de ikke har stilt de kritiske spørsmålene, fått frem i lyset hva dette politiske partiet faktisk står for. MDG er et hinsides virkelighetsfjernt og uansvarlig parti som vil gjøre livet ulevelig for de fleste.

MDG er etter mitt syn en ekstremistisk sosialistisk gruppering som er en trussel for den vanlige mann i gata. Å legge ned all oljevirksomhet vil gjøre Norge til et fattig land. Det betyr å gi bort oljefondet gradvis og delt til FN.

De vil helst at folk skal bli veganere og dyrke sin egen mat på hustakene i storbyene. Vi skal sykle mens vi blir forsørget på borgerlønn, hvor hønsene flakser rundt i gatene og kyrne beiter i våre parker.

Måtte aldri useriøse MDG komme i regjering. Velgerne må våkne før hanene galer i våre gater.