Innvandring

Beskyttelsespenger og taushet fra MSM

Nå er det avslørt at beskyttelsespenger kan være et betydelig problem i Oslo. Men avsløringen kommer ikke fra pressen som mottar millioner på millioner av kroner for å avtjene sitt samfunnsoppdrag, men fra Document.no.

Etter hva jeg kan se er det kun document.no som har skrevet om Abdul Hadi på Carl Berner i Oslo som nektet å betale beskyttelsespenger, og som derfor fikk ramponert familiens pizzeria for to dager siden.

Hendelsen er imidlertid blitt omtalt av NTB, men i en langt mer beskjeden tone: At restauranteieren er i konflikt med noen. Også Nettavisen har omtalt saken, men i samme vage vendinger. I begge tilfeller er det politiets ikke-informasjon som legges til grunn – og ingen spør om vi kan stå overfor et langt større og mer komplekst bilde enn at «noen er i konflikt».

Minst seks maskerte menn stormet inn i pizzeriaen på kvelden den 7. oktober og hamret løs på inventaret. En av de ansatte havnet på legevakten med kuttskader.

Hva er det som skjer?

Vi er de siste årene blitt godt vant med økende voldskriminalitet som knivstikking, slåssing og skyteepisoder, men beskyttelsespenger tar den organiserte kriminaliteten til et nytt nivå. Ikke det at vi ikke trodde det eksisterte, man får gjerne det man importerer, men vi hadde kanskje håpet at et mer årvåkent MSM ville hatt denne problemstillingen mer fremme i pannebrasken.

I Sverige har politiet kartlagt 50 kriminelle nettverk bare i Stockholm. Det er ikke først og fremst svensker som driver og herjer rundt, men innvandrere med tette slektskapsbånd og felles religiøs plattform. Organiserte gjengen som lokalt utøver påtrykk mot både næringsliv og beboere hvor en av virkemidlene er å kreve beskyttelsespenger.

Beskyttelsespenger er et begrep brukt om kriminelle organisasjoner eller syndikater som tar i bruk vold for å opprettholde kontroll over et bestemt territorium. Begrepet stammer fra siciliansk mafia. Mafialignende organisasjoner forbindes ofte med svake stater, og beskrives som et kvasi-statlig fenomen.

I Sverige har det vært en kraftig vekst av såkalte utenforskapsområder. Mens det i 1990 var tre utenforskapsområder i Sverige, har den nå økt til over 200. Det er områder som har utviklet seg til parallelsamfunn med stor grad av indre justis og kontroll. I disse områdene er det kriminelle som bestemmer spillereglene. Politiet i Sverige beskriver det som krigssoner hvor de kriminelle blir mer og mer rustet med våpen og håndgranater.

Det er mye «police fishing», sier politiet i Sverige. Noen ringer inn en falsk alarm for å få politiet til området hvorpå de kriminelle ligger i bakhold og kaster steiner og annet mot politiet.

Hva med Oslo? Skal vi tro Abdul Hadi er utpressing et kjent fenomen i hovedstaden.

«Man hører at det skjer forskjellige steder. Men de fleste betaler vel, så da skjer det ikke noe,» sier han til Document.no.

Men det som kanskje er like skremmende, er at pressen sjelden skriver om utviklingen som hendelsen på Carl Berner eller de «omskriver» for å dempe ned konfliktene. Hvorfor?