Innvandring

På en generasjon har vi forandret Norge

Vi kan ikke fortsette å skifte ut Norges befolkning i det tempoet vi gjør.

År 1400 var det rundt 350 millioner mennesker i verden. 400 år senere hadde befolkningen doblet seg til 700 millioner. Fra 1930 økte verdensbefolkningen med 20 millioner per år, og fra 1960-tallet var den årlige veksten 70 millioner per år. Fra 1960-2000 doblet verdens befolkning fra 3 til 6 milliarder mennesker. I 2011 passerte den 7 milliarder.

Det er en eksplosjonsartet befolkningsvekst i verden særlig i deler av Sør-Amerika, Afrika og sørlige Asia. Ettersom dødsraten nylig har gått ned i mange av disse landene samtidig som fødselsraten fortsatt er høy vil befolkningsveksten vedvare.

I Europa går det andre veien. Trenden er også negativ i Norge. Det settes nye bunnrekorder hvert år. I 2017 var fødselsraten 1,62 barn per kvinne og i 2018 var den nede på 1,56.

Skal befolkningen reprodusere seg må fødselsraten ligge på 2,1 barn. Det har den ikke gjort siden 1970 tallet (kilde: forskning.no).

De samme landene hvor kvinnene føder mange barn har de meste korrupte regimene, landene forurenser også mest. Det anslås at mer enn 7 millioner mennesker vil dø av luftforurensing i 2019 (kilde: CNN). Oversikten over landene med mest forurensing toppes av Bangladesh etterfulgt av Pakistan og India.

Norge har en bitteliten befolkning i verdenssammenheng. La oss snakke litt om disse nordmenn oppi nord. For: finnes det noe slikt som etniske nordmenn?

Nordmenn er i tradisjonell, etnografisk forstand beskrevet som et nord-germansk folkeslag med opphav i landet Norge, som snakker det nordgermanske språket nært beslektet med dansker, svensker, tyskere, nederlendere og andre geografisk nærliggende folkeslag.

Hvis vi kan kalle dette etniske nordmenn, er det ingen tvil om at de i antall synker i Norge samtidig som innvandrere vokser i rekordfart. Veksten i befolkningen kommer fra innvandrerbefolkningen, det vi kan kalle innvandringsrelatert befolkningsvekst, altså både ved innvandring og innvandrernes barnefødsler.

Spiller det noen rolle? Selvsagt. Sannsynligheten er høy for at etniske nordmenn bli minoritet i sitt eget land.

Vi lever i en verden hvor det befinner seg 7,5 milliarder mennesker og hvor det ikke er noen tegn til at freden vil senke seg. Snarere tvert imot ser vi en oppblomstring av konflikter.

Skal Norge fortsette å være en frihavn for (teoretisk sett) alle mennesker i verden som lever i krigssoner og konfliktområder? En befolkning som skrumper inn år for år og høy ikke-vestlig innvandring uten at det stilles krav om at de må tilegne deg norsk kultur og verdier, hvilken fremtid gir det?

Mellom 2007 og 2017 vokste Oslos befolkning med 63.000. I samme periode var netto utflytting fra hovedstaden blant dem med etnisk norsk bakgrunn på 5.000 personer. Dette sier i grunnen det vi trenger å vite om utviklingen. Etniske nordmenn flytter ut, mens ikke-vestlige innvandrere flytter inn. Det er spesielt synlig i fra før innvandrertette områder, som igjen gir økt gettofisering – der vi vet hvilke problemer som følger med.

Norge må håndplukke innvandrere som passer inn i norsk kultur og verdisett. Helst burde grensene stenges, men det er som en utopi med vårt globaliserte politiske lederskap.