Innvandring

– FrP vil stanse all muslimsk innvandring

I en rapport heter det at FrP vil stanse all innvandring fra den islamske verden. Dette påstår forskeren Sindre Bangstad, og han tillegger undertegnede å ha skrevet dette for FrP i en rapport i 2009. Problemet er at påstanden er (igjen) ren løgn fra denne forskeren.

Sindre Bangstad har forskertittel og er ansatt ved KIFO (Institutt for Kirke-, Religions- og Livssynsforskning). Bangstad har i flere år spredd løgner og konspirasjoner om HRS generelt, og undertegnede spesielt, noe vi nylig dokumenterte i en kronikk i VG.

Også FrP får gjennomgå av Bangstad. I  Arendalsuka i forrige måned, la Bangstad frem sin analyse av min angivelige «islamofobi» knyttet til Islam. Den 11. landeplage. Her er et kort utdrag av hva Bangstad sa under foredraget sitt knyttet til FrPs rapport med meg visstnok som hovedforfatter:

Bangstad, foto fra hans offentlige Facebook-side.

«Storhaug har på oppdrag av FrPs stortingsgruppe i 2009, hovedforfatteren av en rapport om såkalt bærekraftig innvandring til Norge, altså vi vinkler litt til Gro Harlem Brundtland her, som krevde fullstendig stans i muslimsk innvandring til Norge. Et slikt tiltak er klart og utvetydig rasistisk og i strid med både norsk og internasjonal lovgivning. Punktum.

Ordene falt 39.min 50 sek. ut i dette opptaket.

Så hva er sant? Ville ikke medie-Norge og alle andre partier gått ut i forferdelse om dette virkelig ble foreslått i en FrP-rapport for ti år siden? Selvsagt ville vi sett et av etterkrigens høyeste ramaskrik om Bangstads påstand var riktig.

Blottet for islam og muslimer

Så la oss se på et par enkle fakta. Rapporten «Bærekraftig innvandring» ble skrevet og lagt frem for offentligheten i 2013, fire år etter Bangstads påstand om en rapport fra 2009. Den er i høy grad forfattet av daglig leder i HRS, Rita Karlsen, og dernest meg og en statistiker i FrP. Arbeidet ble ledet av Per-Willy Amundsen, da som nå stortingsrepresentant for FrP.

Så går vi til denne rapporten, vi gjør to søk i teksten, et på «islam», et på «muslim». Og jammen husket vi ikke rett: Ikke et ord om verken det ene eller det andre.

Hvordan man skal forholde seg til en forsker som dette gir seg selv: Man kan ikke stole på noe som helst som kommer fra hans munn eller penn uten at det minst må dobbeltsjekkes.

Bare denne ene saken her burde få faglige konsekvenser for Bangstad. Skal virkelig offentligheten finansiere en forsker som turnerer rundt med ville løgner og som sprer propaganda egnet til å skape økt aggresjon i befolkningen? Har KIFO kvalitetssikring av sine ansatte?

Her er forøvrig Bangstads spesiale, fra KIFOs presentasjon av ham:

Kompetanseområder:
Sosialantropologi, muslimer i sekulære samfunn (Sør-Afrika, Norge), menneskerettigheter, tros- og livssynsfrihet, islam, hatytringer, ytringsfrihet, sekularisme og sekularitet, rasisme, islamofobi.

Ikke minst er «hatytringer» interessant i denne konteksten. Hvem sprer hat? Det bør Bangstad svare på. Og kanskje FrP sentralt skulle ta en henvendelse til KIFO og etterspørre i hvilke fora Bangstad har spredd denne løgnen?

Spredd i internasjonale fora

Ifølge Bangstad selv har han postulert denne løgnen i tre forsamlinger der han har lagt frem foredraget «Serving the Norwegian state with Islamophobia: the case of Hege Storhaug and Human Rights Service (HRS)», som foredraget i Arendalsuka bygget på:

Given that Storhaug and the HRS already in 2009 in a report commissioned by the parliamentary caucus of the Progress Party on the so-called ‘sustainability of immigration to Norway’ recommended that all Muslim immigration to Norway be stopped (in clear violation of international law and refugee conventions), …

De tre skandinaviske konferansene er:

  • C-REX Conference Local And Global Islamophobia, University of Oslo, Norway, September 12 2017
  • Nordic Council of Ministers Conference on Fake News at Nordatlantens Brygge, Copenhagen, Denmark, Sept 29 2017
  • CEMFOR Conference on Racism and Welfare at Uppsala University, Sweden, Oct 12, 2017

Slik finansieres KIFO, og man undres hvor den kristne etikken forsvant:

Siden 2002 har KIFO hatt en egen bevilgning over statsbudsjettet via Kirkeavdelingen i det departementet som har hatt kirkestatsråden. På bakgrunn av stat-kirke forliket og avviklingen av statskirkeordningen har departementet overført forvaltningen av grunnfinansieringen (statstilskuddet) til Kirkerådet. Grunnfinansieringen er nå inkludert i rammebevilgningen fra staten til Den norske kirke.

Slik det offentlige Norge gjerne fungerer, kan den nedsnødde delen av venstresiden fritt herje – også med beviselig grove løgner. Det interessante er om FrP – i regjering på sjette året – vil la dette passere.

Sindre Bangstad fikk to henvendelser på epost i går der han fikk anledning til å komme med et tilsvar. Han har ikke svart på henvedelsene.