Innvandring

– Fader, jeg er sint!

Varaordfører i Oslo Ap, Kamzy Gunaratnam, raser over at FrP har bestilt tall som blant annet avdekker innvandrerbefolkningens overforbruk av sosialhjelp og overrepresentasjon i kriminalitet. Hun vil ikke vite av slike fakta, og hevder hun ikke sett et eneste tiltak fra FrP. Vel, her kommer noen.

Hør bare hva Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo fra Arbeiderpartiet, har å si om de siste tallene som Frp har kjøpt av SSB.

– Fader, jeg er sint! Jeg er ikke interessert i disse tallene. Jeg er opptatt av å hjelpe folk i Oslo til å leve best mulige liv. Vi har ikke noe behov for å sette folk opp mot hverandre. Dette er våre barn, det er våre folk. Jeg snakker ikke om somaliere eller tamiler, jeg snakker om barnehageplasser, AKS, flere lærere og flere veier inn i arbeidslivet. Da blir folk en del av fellesskapet, sier en engasjert Ap-Kamzy til Dagbladet (6. september).

Du blir både redd og skremt av hennes reaksjon. Hun reagerer sterkt på at Frp i det hele tatt har bestilt tallene. Kanskje Kamzy Gunaratnam burde forlate politikken hvis hun ikke er interessert i tallene?

Innvandringen er ikke i nærheten av å være sosialt og økonomisk bærekraftig. Det må politikere i alle partier ta seriøst. Er du ikke interessert i fakta, har du ingenting i politikken å gjøre.

Det handler ikke om å sette folk opp mot hverandre. Det handler om å gjøre noe med et problem som vokser.

Skal vi ha politisk tillit til Gunaratnam må vi også tro at penger drysser ned fra himmelen. Da kan vi selvsagt pøse på med flere barnehageplasser, AKS, flere lærere og flere veier inn i arbeidslivet, ja, sikkert også flere sosionomer, parkanlegg, kommunalboliger, fritidshus etc.

– Jeg har til gode å se tiltakene Frp har kommet med. Fram til de kommer med tiltak, kan de leke med tallene på kontoret sitt, raser Gunaratnam videre.

Så ikke bare er Gunaratnam uinteressert i tallene, hun har ikke engang fått med seg at Frp har lansert en rekke tiltak, og antakelig langt flere enn de andre partiene. Her er noe av det jeg har fått med meg:

 • Utrede et nytt asylsystem for å erstatte dagens asylinstitutt.
 • Tolke dagens asylregelverk på strengeste måte
 • Øke ressursbruken til flyktninghjelp i nærområdene.
 • Ha en integreringspolitikk som bygger på norske regler, normer og verdier.
 • Innføre kommunal vetorett ved etablering av asylmottak.
 • Begrense familieinnvandringsordningen
 • At dem som kommer gjennom familieinnvandring, ikke gis rett til ny eller videre familieinnvandring (kjedeinnvandring).
 • Innføre språk- og kunnskapstester som voksne familieinnvandrere må bestå i hjemlandet før de kan få opphold i Norge.
 • Ha respekt for kirkerommet, men ikke akseptere kirkeasyl.
 • At mottak og bosetting av flyktninger må avgjøres av den enkelte kommune.
 • Gå kritisk gjennom støtteordninger til organisasjoner hvor etnisk bakgrunn er kriterium for medlemskap.
 • Skjerpe regelverket og bøtelegge transportører som bringer asylsøkere uten identitetspapirer til Norge.
 • Ha obligatorisk helsekontroll for innvandrere og asylsøkere fra områder med stor sykdomsrisiko.
 • Sikre effektiv uttransportering av personer uten lovlig opphold i Norge.
 • Nekte oppholdstillatelse for personer som bevisst skjuler sin identitet.
 • At religiøse ledere ikke inkluderes i spesialistkvoten.
 • Bidra til integrering i arbeidslivet gjennom å sørge for rask, effektiv og rettferdig godkjenning av innvandreres utdanning og kompetanse.

Begrunnelsen fra Frp er at dagens asylsystem bidrar til menneskesmugling, er ineffektivt, urettferdig og etterlater millioner av mennesker i den ytterste nød. Det kan også bidra til fremmedfrykt, terror og økte konflikter i Norge og Europa. De ønsker at Norge skal ha full nasjonal kontroll på antall asylsøkere. Mer av bistandsbudsjettet bør gå til humanitært arbeid i nærområdene og migrasjonsforebyggende tiltak, og drift av asylsentre i bistandsland og nærområder. Dersom et land nekter å ta imot egne borgere, bør dette få konsekvenser for blant annet norsk bistand. Hvis et nytt system krever endringer i Norges tilknytning til det internasjonale asyl- og flyktningeavtaleverket, bør avtaleverket revideres.

Og ikke minst ønsker Frp, for å bidra til et mer solid og mangfoldig faktagrunnlag, at det opprettes et nasjonalt senter for studier av langsiktige konsekvenser av høy ikke-vestlig innvandring for demografi, økonomi, sosiale forhold, radikalisering, terror og nasjonal sikkerhet.

Så nå har du sett noen av tiltakene, Gunaratnam, men jeg mistenker at det er med disse som med tallene: Du blir bare sint, du er ikke interessert i disse tiltakene.