Islam

Er det noen grunn til å være skeptisk til islam?

Faktisk.no har kommet til at muslimer i Norge er spesielt utsatt for hatefulle ytringer. Men det kan være gode grunner til å være skeptisk til både Faktisk.no og islam.

Faktisk.no har «faktasjekket» Jon Helgheim (Frp), som var så utidig at han hevdet «Det er derimot ingenting som tyder på at muslimer er en spesielt utsatt gruppe, hverken for terror eller hatefulle holdninger».

Jo, det er noe som tyder på at muslimer er spesielt utsatt når det gjelder hatefulle holdninger, repliserte Faktisk.no, da ved å ta utgangspunkt i en rapport fra HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter). Her skårer nemlig den norske befolkningen høyt på muslimfiendtlighet.

Jeg skal ikke analysere HL-senterets rapport, den har sine styrker og svakheter som enhver rapport, men stille meg selv spørsmålet: Er det noen grunn til å være skeptisk til islam? 

Enhver som følger litt med i nyhetsbildet internasjonalt ser blant annet at islam og terror henger tett sammen. Den som leser koranen vil oppdage at den hellige skriften er full av sverdvers som oppfordrer til vold. Det er en kjensgjerning at koranen er en inspirasjonskilde for mange muslimer som begår terror.

Koranen slår fast at profeten Muhammad er det perfekte forbildet for muslimer. Han var et eksemplarisk menneske både religiøst, sosialt og politisk. Altså, muslimenes perfekte forbilde var en fyr som beordret massakre og henrettelser – som befalte å spre troen ved hjelp av våpenmakt, erobring og krigføring, som gav ordre om å massakrer og henrettelser. En krigsherre. Vi er nok en del som mener det er et ganske skremmende forbilde.

Islam står i en særstilling når det kommer til voldspotensiale sammenlignet med andre verdensreligioner.

Det er anslagsvis 245 millioner kristne som forfølges i verden, om vi skal tro oversikten til «Åpne Dører». Forfatter og journalist Rupert Shortt anslår at det er rundt 200 millioner kristne som lever under trusler og forfølgelser (fra boken Christianophobia).

Det er ti land som defineres som svært rasistiske i verden og hvor det pågår ekstrem forfølgelse av kristne. Her finner vi land som Afghanistan, Somalia, Libya, Pakistan, Sudan, Eritrea, Jemen, Irak, India og Syria.

Den sekulære menneskerettighetsorganisasjonen International Society for Human Rights anslo i 2009 at 80 prosent av alle religiøse diskriminerende handlinger i verden var rettet mot kristne.

Library of Congress dokumenterer at åtte land har lover om dødsstraff for frafall, blant annet Afghanistan, Saudi-Arabia, Sudan og Jemen. 14 andre land i undersøkelsen har religionslover som åpner for straffeforfølgelse.

Muslimske land troner på toppen. Kanskje det er en av grunnene til at nordmenn etterhvert er blitt skeptisk til islam?

Vi husker når venstrepressen hyllet den arabiske våren, som ikke ble noen vår, men en iskald vinter, særlig for kristne i Egypt. Vi skjønner at det i Midtøsten syder av kristenfobi. I Syria og Irak står nå kristne i fare for å bli utryddet.

Spørsmålet må bli, hvem er det som forfølger hvem i verden? Faktisk.no kan leke seg i andedammen uten at det gjør noen forskjell når vi hever blikket og skuer utover verden. Og av en eller annen grunn har «verden» en tendens til å komme til «kristne Norge» og alle oss «muslimhatere». Hvorfor det, mon tro?

Skjebnen til jødene er heller ikke lystig. Per dags dato er det svært få jøder igjen i den arabiske verden. Nesten alle har flyktet til Israel. Rapport på rapport konkluderer med at utbredelsen av antisemittisme, holocausfornektelse og fordommer mot jøder er svært utbredt i den muslimske verden. Og hva forfektes i Norge? Jo, at muslimer er de nye jødene. Frekkheten har ingen grense.

Det er langt flere som mister livet i jihadist-angrep enn andre former for terror angrep. Av en eller annen grunn ønsker ikke pressen å belyse dette. Isteden fremstilles høyreekstremisme som den største trusselen.

Overhodet for den syrisk-katolske kirke, Ignatius Josef III, har uttalt at «Midtøstens kristne er glemt, forlatt, til og med forrådt av Vesten». Mens mange av fortidens forfølgelser er godt belyst, er verken media, politikere eller forskere interessert i forfølgelsen av kristne.

Det er også en kjensgjerning at terror følger muslimsk innvandring. Terror er hyppigere i europeiske stater som har en høy muslimsk populasjon. Ser man for eksempel på antall arrestasjoner for jihadistisk terror var det 429 hendelser i Frankrike i 2016. I Belgia var det samme året 62 hendelser og i Nederland 36. I Polen var det tre, samt en i både Tsjekkia og Slovenia. De tre sistnevnte landene fører en særdeles restriktiv innvandringspolitikk ovenfor islamske stater.

Det er fire terrorgrupper på verdensbasis som utmerker seg. Det er IS, Taliban, Al-Shabaab og Boko Haram, som står ansvarlig for i underkant av 11.000 dødsfall i 2017.

Faktisk.no synes å ha en agenda når de bruker så mye ressurser på innvandringskritiske nettportaler som Resett, Document.no, rights.no og et parti som Frp. Har Faktisk.no noen gang faktasjekket en muslimsk organisasjon? Ikke det nei?

Kanskje er det slik at deres prioriteringer er fargelagt av mainstream medias vinklinger og prioriteringer i innvandringsspørsmål. Faktasjekkerne er gammelmedias forlengede arm. Det er de samme venstrevridde journalistene som sitter på begge sidene av bordet. I tillegg har de inngått et samarbeid med Facebook for å verifisere ekte og falske nyheter. Det journalistene i Faktisk.no anser som falske nyheter blir innrapportert til Facebook – som igjen reduserer synligheten for sånne som blant annet meg.

Nordmenn har definitivt gode grunner til å være skeptisk til islam – og Faktisk.no.